Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Czyste i zdrowe środowisko to podstawa sprawiedliwości ekologicznej oraz dobrego życia w mieście. Dlatego jako MJN walczymy ze smogiem i hałasem oraz promujemy aktywną mobilność mieszkańców. Żądamy sprawiedliwości klimatycznej i ambitnej polityki ochrony klimatu w celu zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Ważne jest dla nas także ograniczenie wpływu miasta na środowisko, dlatego będziemy dbać o oszczędność energetyczną miasta i inwestować w energię ze źródeł odnawialnych. Chcemy zwiększyć efektywność gospodarowania odpadami poprzez selekcję, recykling, kompostowanie i odzysk materiałów. Chcemy dbać o ochronę bioróżnorodności i ekosystemów, od których zależy życie w miastach.