Informacje / Statut

Miasto Jest Nasze jest organizacją społeczną, która opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i członkiń.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w  Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533589.

REGON 360443833
NIP 5272726908
Konto 93 2030 0045 1110 0000 0399 3570
BNP Paribas

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze ma status Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.