Informacje / Statut

Miasto Jest Nasze jest organizacją społeczną, która opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i członkiń.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w  Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533589.

REGON 360443833
NIP 5272726908
Konto 93 2030 0045 1110 0000 0399 3570
BNP Paribas