Statut

Miasto Jest Nasze jest organizacją społeczną, która opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i członkiń.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w  Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533589.

REGON: 360443833
NIP: 5272726908
Konto: 93 2030 0045 1110 0000 0399 3570
BGŻ BNP Paribas