Informacje / Statut

Miasto Jest Nasze jest organizacją społeczną, która opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i członkiń.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w  Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533589.

REGON 360443833
NIP 5272726908

Konto 35 1140 2004 0000 3702 8092 8947
mBank

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze ma status Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.