Nasze tematy

MJN generuje wiedzę i skuteczne rozwiązania dla zarządzania i projektowania miast.

Działające w Miasto Jest Nasze eksperckie komisje tematyczne działają jako niezależne think-tanki dostarczając przykładów dobrych praktyk oraz propozycji konkretnych rozwiązań systemowych w danych obszarach.

Komisja ds. Środowiska
Przemysław Ostaszewski
przemyslaw.ostaszewski [🐵] miastojestnasze.org

Komisja ds. Komunikacji, Infrastruktury i Transportu
Marcin Chlewicki
marcin.chlewicki [🐵] miastojestnasze.org

Komisja ds. Zabytków i Architektury
Łukasz Wizła
lukasz.wizla [🐵] miastojestnasze.org

Piesza Masa Krytyczna
Gosia Martron
gosia.marton [🐵] miastojestnasze.org

Kongres Ruchów Miejskich
Marta Wójcicka
marta.wojcicka [🐵] miastojestnasze.org

Komisja ds. Reprywatyzacji
Miłosz Pieńkowski
milosz.pienkowski [🐵] miastojestnasze.org