Nasze tematy

MJN generuje wiedzę i skuteczne rozwiązania dla zarządzania i projektowania miast.

Działające w Miasto Jest Nasze eksperckie komisje tematyczne działają jako niezależne think-tanki dostarczając przykładów dobrych praktyk oraz propozycji konkretnych rozwiązań systemowych w danych obszarach.