Architektura i zabytki

Walczymy o ochronę zabytków z okresu modernizmu powojennego.

Nasze sukcesy to np. uratowanie od wyburzenia pawilonu Syreniego Śpiewu na Powiślu oraz wpisanie zadaszenia stadionu RKS Marymont na Żoliborzu na listę Gminnej Ewidencji Zabytków.

Warszawie potrzebna jest wielowymiarowa miejska strategia historyczna, mająca na celu zachowanie jej różnorodnego dziedzictwa kulturowego. Apelujemy o objęcie odpowiednio szeroką ochroną wartościowych obiektów przed- i powojennych. Domagamy się rewizji polityki konserwatorskiej, która obecnie nie chroni obiektów wartościowych dla tożsamości Warszawy.