MJN w dzielnicach

Miasto Jest Nasze posiada grupy dzielnicowe w wielu dzielnicach Warszawy. Lokalne grupy MJN spotykają się regularnie by pracować na rzecz lepszego sąsiedztwa. W innych dzielnicach, gdzie nie mamy własnych grup współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami w ramach koalicji ruchów miejskich w Warszawie.