MJN Żoliborz

Koordynator: 
Bartek Kozłowski

zoliborz [?] miastojestnasze.org

Nasze ostatnie działania na Żoliborzu