MJN Żoliborz

Koordynator: 
Bartek Kozłowski

zoliborz [🐵] miastojestnasze.org

Nasze ostatnie działania na Żoliborzu