Wiceburmistrzyni Żoliborza z MJN

MJN  Samorząd  Żoliborz  13 grudnia 2018

W czwartek 13 grudnia, po ponad miesięcznych negocjacjach, podpisaliśmy porozumienie koalicyjne z Koalicją Obywatelską, które pozwoliło na wybór nowego zarządu dzielnicy Żoliborz.

Wiceburmistrzyni Żoliborza z MJN

Co przesądziło o naszej gotowości do zawiązania koalicji? Szansa na realizację naszych postulatów programowych, które załączamy poniżej. Czemu wybraliśmy porozumienie z Platformą Obywatelską? Postanowiliśmy uszanować wolę mieszkańców, którzy udzielili KO dużego kredytu zaufania w ostatnich wyborach. Mamy nadzieję, że podpisane wymagania programowe i silna pozycja KO w radzie miasta pozwolą na efektywną realizację inwestycji infrastrukturalnych.

Od zarządu dzielnicy wymagaliśmy dwóch rzeczy: kompetencji oraz otwartości na współpracę. KO zdecydowała się wystawić jako swoich kandydatów dwie osoby spoza żoliborskiego środowiska – pana Pawła Michalca (wiceburmistrza z Targówka) oraz panią Agatę Marciniak-Różak z ochockiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Serdecznie witamy ich w naszej dzielnicy. Mamy nadzieję, że szybko nadrobią braki w wiedzy na jej temat i poznają jej specyfikę.

Oknem na żoliborski świat będzie dla nich Maria Popielawska, która reprezentuje MJN w zarządzie jako wiceburmistrzyni.
Z wykształcenia jest socjolożką, zaangażowaną w działania na rzecz komunikacji społecznej i partycypacji obywatelskiej. Urodzona na Żoliborzu i aktywnie z nim związana. Imponujący spis jej kompetencji i działań zamieszczamy poniżej. W skrócie: trudno znaleźć w Polsce osobę z taką wiedzą o działaniach obywatelskich, rewitalizacji społecznej i o poprawianiu dostępności przestrzeni.

Maria Popielawska:

– Brała udział w pierwszym w Polsce projekcie rewitalizacji społecznej, wdrażanym na Żoliborzu, we współpracy Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Uniwersytetu Warszawskiego i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE Trust.

– Rewitalizacja społeczna Żoliborza była tematem jej pracy dyplomowej obronionej na Uniwersytecie Warszawskim.

– Była stażystką w londyńskiej jednostce samorządowej Aylesbury New Deal for Communities, prowadzącej wieloletni projekt rewitalizacji dzielnic południowego Londynu.

– Mieszkając w Bordeaux i Montpellier, obserwowała działający w praktyce zrównoważony rozwój i zielone miasto, które skutecznie walczy z zanieczyszczeniami.

– Związana z animacją społeczną Żoliborzan, założyła i prowadziła Żoliborski Dyskusyjny Klub Książki współpracując z lokalnymi bibliotekami.

– Doświadczona koordynatorka projektów, absolwentka programu PROMENGO – akademii zarządzania organizacjami obywatelskimi.

Koordynowała oficjalny program wolontariatu w Polsce UEFA EURO 2012, który obejmował 3500 wolontariuszy.

– Zaangażowana w proces konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego, prowadzony we współpracy z warszawskim Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

– Ekspertka dostępności i dostosowywania przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, bierze udział w pracach zespołu eksperckiego ds. dostępności przy Pełnomocniczce Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności.

 Realizowała ogólnopolski program dostępności największych obiektów sportowych w kraju, m.in. organizując audiodeskrypcję na Stadionie Narodowym.

=
 Obecnie z sukcesem planuje i implementuje dostępność w obszarze kultury w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

-Współpracuje z jednostkami miejskimi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo zależy nam na tym, aby Żoliborz był dzielnicą przyjazną dla wszystkich mieszkańców, aby charakteryzowała ją atmosfera dialogu oraz aby rozwijała się w sposób zrównoważony. Od teraz bierzemy odpowiedzialność za to, aby podążała takim kursem. Jego trwałość jest gwarantem koalicji.

Wybór nowego zarządu dzielnicy oznacza, że pożegnaliśmy stary zarząd w osobach pana Krzysztofa Bugli, pana Grzegorza Hlebowicza i pana Michała Jakubowskiego. Chcielibyśmy wszystkim trzem panom, a w szczególności panu Krzysztofowi Bugli, serdecznie podziękować za wkład w rozwój naszej dzielnicy przez ostatnie 8 lat. Liczymy na to, że pan Grzegorz Hlebowicz będzie rzeczową, merytoryczną opozycją.

Udostępnij