Wspieraj MJN

Stowarzyszenie Miasto jest Nasze
jest organizacją społeczną działającą dla Warszawy i jej mieszkańców.
Wszelkie działania finansowane są ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych.

Wybierz kwotę jaką chcesz wesprzeć nasze stowarzyszenie

Pozyskane środki przeznaczane są na działalność statutową stowarzyszenia.

Możesz wesprzeć Miasto jest Nasze również dowolną kwotą przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia przelewem:

93 2030 0045 1110 0000 0399 3570
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać „Darowizna