Raporty MJN

Raporty MJN to przekrojowe eksperckie publikacje naszego stowarzyszenia na tematy miejskie. Jeżeli szukasz pogłębionej wiedzy o logistyce miejskiej, aktywnej mobilności lub bezpieczeństwie ruchu drogowego, pobierz koniecznie jeden z naszych raportów.
Raporty MJN można pobrać całkowicie za darmo ?