Premiera raportu „Auto-STOP”

MJN  Raport MJN  20 czerwca 2023

20 czerwca miała miejsce premiera raportu „Auto-STOP. Doświadczenia osób, które zrezygnowały, bądź ograniczyły korzystanie z samochodu”. Celem raportu było zbadanie, jakie motywacje stoją za taką decyzją, jakie są jej konsekwencje i jak jest ona oceniana z perspektywy czasu.

Premiera raportu „Auto-STOP”

Motywacją do sporządzenia raportu były pośrednio doświadczenia pandemii COVID-19. Podczas gdy wiele europejskich miast skorzystało z niej, aby zwiększyć udział rowerów w ruchu, Warszawa zdawała się przespać tę możliwość. Jednak mimo to zwiększał się i sukcesywnie zwiększa udział osób, które przesiadają się z samochodu na rower i do komunikacji zbiorowej. Z 16 takimi osobami przeprowadziliśmy wywiady.

Okazuje się, że choć Warszawa tkwi mentalnie w latach 70., gdy samochód królował niepodzielnie, a miasto jest zbudowane i zorganizowane wokół ruchu samochodowego, dla naszych rozmówców poruszanie się samochodem było źródłem znacznego stresu: korki, parkowanie i niska kultura jazdy powodowały u nich znaczny dyskomfort. Jednocześnie posiadanie samochodu generowało znaczne koszty.

Rezygnacja z samochodu była dla rozmówców przemyślanym wyborem. Wynikała też poniekąd przypadkowo ze zmian życiowych, jak np. zmiana pracy. Koniec końców, nasi rozmówcy jednak oceniali rezygnację z auta na plus.

Jakie czynniki wpływają pozytywnie na tę zmianę i co mogłoby, naszym zdaniem, zachęcić więcej osób do rezygnacji z auta? Po pierwsze, dobre planowanie przestrzenne w duchu „miasta 15-minutowego”. Możliwość załatwienia bieżących spraw w pobliżu miejsca zamieszkania eliminuje w dużej mierze konieczność korzystania, a co za tym idzie, także posiadania samochodu. Po drugie, kompletna i spójna infrastruktura rowerowa pozwalająca szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu. Obecnie sieć dróg rowerowych w Warszawie jest niespójna i fragmentaryczna. Po trzecie, częsta i punktualna komunikacja zbiorowa oferująca gęstą siatkę połączeń.

Po więcej informacji zapraszamy do raportu.

Autorki raportu:
Justyna Orchowska,
Michalina Grzelka

Koordynator projektu, autor rekomendacji:
Maciej Folta

Zespół badań jakościowych:
Michalina Grzelka,
Barbara Jędrzejczyk,
Justyna Orchowska,
Nikodem Szynol

Skład i opracowanie graficzne:
Monika Bandyszewska

Redakcja raportu:
Jacek Karaczun

Fotografie:
Tomasz Kaczor

Udostępnij