Świadomość rośnie, smog nie maleje

Ochrona środowiska  Smog  17 lutego 2019

Dostępne dane pokazują, że w Polsce między rokiem 1990 a 2016 emisja większości zanieczyszczeń powietrza zmniejszyła się bardzo nieznacznie*, jednocześnie jak wynika z badania Librus Rodzina przeprowadzonego na grupie 12,5 tys. uczniów, rodziców i nauczycieli szkół w całej Polsce – 98% społeczeństwa uważa smog za problem i zagrożenie dla zdrowia.

Świadomość rośnie, smog nie maleje

Świadomość problemu jest wysoka, dlaczego zatem dalej stoimy w miejscu?

Dobry przykład z Krakowa
To Kraków jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli** zrobił do tej pory najwięcej w kwestii walki o świeże powietrze. Skala i tempo wdrażanych działań naprawczych w latach 2014-2016 we wszystkich gminach oprócz Krakowa, były dalece niewystarczające do osiągnięcia zamierzonej poprawy jakości powietrza w określonym w poszczególnych Programach Ochrony Powietrza czasie. Ponadto to Kraków, wdrożył program rekompensat zwiększonych kosztów zastosowania innych niż paliwo stałe nośników energii.

Co dalej?
Cieszymy się, że niedawno Rada Miasta przegłosowała budżet, w którym, dzięki Justyna Glusman, znalazły się rekordowe środki na realną walkę ze smogiem. Mamy nadzieję, że w kolejnym raporcie NIK Warszawa pojawi się również jako to miasto, które zmierza w kierunku poprawy jakości powietrza!

Źródła:
* Smoglab – Przez ćwierć wieku Polska nie zrobiła prawie nic, by zmniejszyć emisje zanieczyszczeń
** NIK – Dbaj o zdrowie – nie oddychaj
Librus Rodzina – Raport z badania „Nie dla smogu”

autorka: Justyna Czarnocka

 

Udostępnij