Metro na Gocław bez zwiedzania Stadionu – mniejsze koszty i większe korzyści

Publikujemy kolejne analizy potwierdzające, że forsowany dotychczas przez ratusz przebieg planowanej linii metra na Gocław przez stację Stadion, Kamionek i Grochów jest bez sensu. Bez porzucenia planów metra przez stację Stadion dojazd na Pragę-Południe nie będzie ani szybki, ani wygodny.

Metro na Gocław bez zwiedzania Stadionu – mniejsze koszty i większe korzyści

Autorzy analizy wykonanej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej sprawdzili różnicę w czasach przejazdu dla 3 wariantów metra na Pragę-Południe. Odcinek między stacją PKP Gocławek, a Dworcem Zachodnim z pominięciem stacji Stadion skład metra pokonałby w 22,5 minuty. W obu wariantach przez stację Stadion byłoby to minimum 8 minut dłużej.

Wyniki analiz pokazały, że dużo efektywniejszym przebiegiem metra na Pradze-Południe byłby przebieg z Gocławka i Grochowa przez Gocław w stronę Śródmieścia Południowego w korytarzu zbliżonym do Trasy Łazienkowskiej. Na lewym brzegu Wisły linia mogłaby prowadzić w kierunku Dworca Zachodniego lub Szczęśliwic.

„Największa oszczędność pracy przewozowej daje wariant W3, który cechuje się również największymi potokami pasażerskimi na wspólnym odcinku trasy w centrum miasta.”

Bezpośrednie połączenie ze  Śródmieściem z pominięciem stacji stadion najbardziej skróciłoby łączny czas podróży mieszkańcom Pragi-Południe.

„Wariantem najlepszym wg przyjętej funkcji celu jest wariant W3 zakładający linię metra w relacji Ostrobramska – Gocław – Dw. Zachodni z pominięciem stacji Stadion Narodowy.”

Metro na Pradze-Południe jest w przyszłości potrzebne i uzasadnione. Komunikacja dzielnicy z lewobrzeżną częścią miasta obecnie opiera się w zasadzie na dwóch mostach. Jesteśmy zwolennikami zaplanowania metra na Pragę-Południe, ale uważamy, że trzeba odejść od pomysłu łączenia tej linii na siłę i na około ze stacją Stadion Narodowy. W przeciwnym przypadku ratusz wyda setki milionów złotych, a dojazd do centrum nie będzie szybszy, ani wygodniejszy.

? ? ? ?

Propozycje dotyczące kierunków rozwoju warszawskiego metra przedstawił na antenie Radia Kolor Wojciech Wojtowicz z Miasto Jest Nasze. Zachęcamy do wysłuchania nagrania: https://radiokolor.pl/podcasty/po/896/sprawy-warszawy-wojciech-wojtowicz

Udostępnij