Eksperci potwierdzają: zaproponowany przez MJN przebieg III linii metra ma sens

Metro  Transport publiczny  15 lutego 2019

Wyniki analiz firmy Multiconsult wskazują, że proponowany przez Miasto Jest Nasze przebieg trzeciej linii metra cieszyłby się dużą popularnością pasażerów.

Eksperci potwierdzają: zaproponowany przez MJN przebieg III linii metra ma sens

Wariant przebiegu kolejnej linii metra z Tarchomina przez osiedle Ruda, Okopową, Towarową, Plac Zawiszy, Służewiec, Ursynów do Wilanowa z zaprezentowanej przez nas koncepcji trzeciej linii metra został przeanalizowany* przez specjalistów ds. transportu z firmy Multiconsult.

Prace analityczne oraz symulacje ruchu zostały oparte o Model Transportu Aglomeracji Warszawskiej 2017 udostępniony przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy. Częstotliwość kursowania na odcinku centralnym ustalono na poziomie co 2,5 minuty jak na pierwszej linii metra.

Prognozy potoków pasażerskich przygotowane na podstawie analiz firmy Multiconsult są bardzo optymistyczne. Najbardziej obciążonym odcinkiem nowej M3 będzie fragment między Okopową, rondem Daszyńskiego, a placem Zawiszy. W godzinach szczytu porannego na tym odcinku prognozowane potoki pasażerskie wynoszą 10-14 tysięcy osób w kierunku południowym oraz 4-11 tysięcy w kierunku północnym.

W zaproponowanym przez nas przebiegu trzeciej linii metra wypełnienie pociągów metra będzie nawet większe niż na pierwszej linii metra.

Przypominamy, że symulacje potoków pasażerskich przygotowane na zlecenie ratusza przez firmę TransEko pokazały, że dotychczas planowana trzecia linia metra w forsowanym przez miasto przebiegu przez stację Stadion, Kamionek i Grochów na Gocław będzie cieszyć się co najwyżej umiarkowaną popularnością, a na niektórych odcinkach pociągi metra będą wręcz wozić powietrze.

Prognozy potoków pasażerskich dla proponowanego przez nas przebiegu z Tarchomina na Wilanów są potwierdzeniem tego, że należy przeprowadzić kompleksową analizę rozwoju metra, rozważyć inny przebieg metra na Gocław i rozpocząć równoległe prace nad nową linią metra na osi północ-południe.

*wyniki prognoz potoków pasażerskich firmy Multiconsult zostały przedstawione w artykule Krzysztofa Jędrzejuka Analiza Przebiegu III linii metra warszawskiego w świetle dotychczasowych koncepcji i przyszłych potrzeb opublikowanym w czasopiśmie Technika Transportu Szynowego nr 12/2018.

Miasto Jest Nasze nie było zleceniodawcą badania.

Udostępnij