Modernizm Żoliborski

Architektura i zabytki  Żoliborz  18 kwietnia 2016
Modernizm Żoliborski

Chrońmy powojenny modernizm na Żoliborzu!

12 kwietnia 2016 roku wysłaliśmy list w sprawie wpisania trzech obiektów z Żoliborza na listę Gminnej Ewidencji Zabytków.

1) Osiedle Kępa Potocka – układ urbanistyczny oraz jego poszczególne budynki – wysokościowce o adresach odpowiednio: ul. Kazimierza Promyka 1, ul. Kazimierza Promyka 3, ul. Kajetana Koźmiana 2, budynek klatkowy przy ulicy Promyka 5 i znajdujące się za nim garaże.

Osiedle Kępa Potocka zaprojektowane przez zespół pod kierunkiem Hanny Graff i Bogusława Chylińskiego odznacza się interesującym rozwiązaniem urbanistycznym, wpisanym nad skarpę nadwiślaną i tworzącym kompozycyjną dominantę w przestrzeni Żoliborza. Architektura budynków to bardzo zwarte, zdyscyplinowane bryły, których elewacje wykończone są fragmentarycznie szklaną mozaiką, a balustrady budynku klatkowego mają szklane panele. Na uwagę zasługuje także rozwiązanie przestrzeni półpublicznej – ukrytego, nieco zagłębionego względem terenów zielonych pasażu pieszego, wzdłuż którego zlokalizowane są najpotrzebniejsze dla mieszkańców punkty usługowe.

kp

2) Dom mieszkalny przy ul. Mierosławskiego 10.

Zasługuje na uwagę ze względu na rozczłonkowaną bryłę, których kompozycja tworzy aneksy i tarasy przesłonięte trwałymi, ażurowymi przegrodami w formie pergoli o murowanych konstrukcjach. Elewacje są wyłożone materiałami wysokiej jakości, a ściany zewnętrzne – okładzinami z płyt na kształt ciosów z piaskowca lub wapienia oraz lakierowanych desek drewnianych.

m10

3) Trybuna RKS Marymont przy ul. Potockiej.

To ciekawe rozwiązanie zadaszenia na stadionie, warte uwagi ze względu na formę architektoniczną, która mimo czasu powstania (1955) jest znacznie bliższa rozwiązaniom stricte modernistycznym (jak trybuny w zespole Wyścigów Konnych na Służewcu) niż w obowiązującym ówcześnie socrealizmie.

rks marymont
Żoliborz może być dumny ze swojej modernistycznej architektury.
Chrońmy ją razem!
#MiastoJestNasze #Żoliborz#chronimypowojennymodernizm

Udostępnij