List MJN do papieża Franciszka

Happeningi  MJN  14 kwietnia 2016
List MJN do papieża Franciszka

Warszawa, 14.04.2016

Jego Świątobliwość Papież Franciszek

Ojcze Święty,

W swojej encyklice „Laudato Si” Wasza Świątobliwość wielokrotnie przywołuje problem niszczenia i zanieczyszczenia środowiska, widoczny zwłaszcza w miastach na całym świecie. Jak czytamy w dokumencie:

Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi. Narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza stwarza szeroką gamę oddziaływań na zdrowie, zwłaszcza osób najuboższych, powodując miliony przedwczesnych zgonów. Chorują one na przykład z powodu wdychania spalin pochodzących z paliw używanych do celów kuchennych czy ogrzewania.

Zwracamy się do Waszej Świątobliwości, aby przy okazji mających się odbyć w tegoroczne wakacje Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zechciał zwrócić uwagę na zanieczyszczenie polskich miast. Problem ten w ostatnich latach przybrał ogromną skalę i staje się tematem, wobec którego nie chcemy przechodzić obojętnie.

Jest nam bardzo przykro, że zapraszamy Ciebie, Ojcze Święty, oraz tysiące pielgrzymów z całego świata do Krakowa. Jest to najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce i jedno z najbardziej – w całej Europie. Miastem, gdzie ponad 750 tysięcy ludzi przez cały rok oddycha powietrzem, w którym normy dopuszczalnych zanieczyszczeń przekroczone są o kilkaset procent.

Drugim miastem, do którego przyjadą pielgrzymi, jest oczywiście stolica Polski – Warszawa – która od kilku sezonów notuje równie wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. Organizacje ekologiczne i społeczne biją na alarm, ponieważ jakość powietrza pogarsza się, a władze miasta, mimo składanych obietnic niewiele robią, by ten stan rzeczy poprawić. Niestety – mimo protestów społecznych – w stolicy nadal wycina się wiele drzew. Zabudowuje się także kliny napowietrzające i nie wprowadza żadnych działań, które miałyby uspokoić ruch samochodowy w miejscach najbardziej zanieczyszczonych.

Przykro stwierdzić, że do dalszego zwiększania zanieczyszczeń mogą się przyczynić także inwestycje planowane na terenach instytucji kościelnych (kwestia Roma Tower) i zakonnych. Aktualne plany obejmują między innymi zabudowanie kilkusetletniego ogrodu, czy też zaburzenie walorów krajobrazowych skarpy warszawskiej.  

Wiedząc o tym, że dla Ojca Świętego temat ekologii i dbałości o środowisko nie jest obojętny, prosimy o zwrócenie uwagi na sytuację polskich miast. W lipcu 2016 roku w czasie Światowych Dni Młodzieży mają one stać się miejscem wspólnej modlitwy i świętowania. Tymczasem na co dzień ze względu na zanieczyszczenie, stają się miejscami trudnymi i niebezpiecznymi do życia, co dodaje wszystkim parafianom trosk i często utrudnia dostrzeżenie w codziennym życiu piękna Bożego Majestatu.

Polacy to naród katolików, w którym wciąż żyje głęboki szacunek do Kościoła i do misji Ojca Świętego. Tak jak niegdyś Polacy znajdowali pocieszenie i nadzieję w pontyfikacie Jana Pawła II, tak i my dzisiaj szczerze i z nadzieją w sercach spoglądamy w Twoją stronę, Ojcze Święty.

Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych.

Słyszymy ten protest w polskich miastach i się w nim z nią (siostrą Ziemią) łączymy. Prosimy Ojca Świętego o wstawiennictwo w tej sprawie i pamięć w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

Z wyrazami szacunku,

Miasto jest Nasze


Zdjęcie w nagłówku zaczerpnięte zostało z Wikimedii, autorstwa Jeffreya Bruno, na mocy licencji   Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

 

Udostępnij