Wniosek MJN: kino Tęcza zabytkiem

Złożyliśmy pismo do Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania kina Tęcza do Gminnej Ewidencji Zabytków. Mamy nadzieję że uchroni to Tęczę od dalszej degradacji. Trzymamy też kciuki, by obiekt zyskał nowe życie – kulturalne i społeczne, jak dawniej.

Wniosek MJN: kino Tęcza zabytkiem

Budynek kotłowni i kinoteatru Tęcza powstał w latach 1928-29 według projektu architekta Brunona Zborowskiego i inżyniera Ludwika Merkela. Pierwotnie budynek projektowany był jako kotłownia dla kilku kolonii WSM, jednak dzięki postępowi technologicznemu już trzy lata później wolną przestrzeń budynku przeznaczono pod działalność kulturalną teatru. Autorem modernizacji z 1932 roku był także Bruno Zborowski.

Wnętrza teatru eksperymentalnego zaprojektował w latach 1932-34 prof. Szymon Syrkus, jeden z najwybitniejszych architektów awangardy tamtych czasów, twórca grupy Praesens oraz wielu ikonicznych dziś budynków które projektował wraz z żoną Heleną Syrkus jak np. osiedle WSM na Kole, oraz wielu wybitnych willi i domów jednorodzinnych na Saskiej Kępie, m.in.: dom Anieli Landau przy ul.Estońskiej 8, Willa Kiltynowicza przy ul.Katowickiej 26, Dom Krzymuskich przy ul. Walecznych 12.

Obecnie wnętrze budynku jest częściowo zdewastowane, stan ten niestety postępuje. Szansą na zachowanie dziedzictwa jest wpis do ewidencji oraz dalsze działania konserwatorskie.

Zagrożony jest także sam budynek, który Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny planowała wyburzyć. Obecnie spółdzielnia deklaruje, że nie ma w planach wyburzania kina, tylko zamierza przywrócić mu funkcje użytkowe. My jednak martwimy się postępującą degradacją tego obiektu.

Żoliborz, uważany powszechnie za dzielnicę inteligencką, nie posiada samodzielnego Domu Kultury. Kinoteatr położony jest w centralnym punkcie dzielnicy, dlatego przywrócenie go do życia z zachowaniem dawnej funkcji należy naszym zdaniem do zadań priorytetowych.

Chcielibyśmy żeby budynek nie zniknął z mapy Żoliborza, ale by działania nowego najemcy tchnęły w niego życie i przywróciły jego dawną, społeczną funkcję integrującą mieszkańców.

Z uwagi na jego cenne walory historyczne, bogatą przeszłość oraz związaną z tym tożsamość lokalną, wnosimy o wpisanie Kina Tęcza do gminnej ewidencji zabytków, co uzasadnione jego celami statutowymi stowarzyszenia.

Udostępnij