Na co głosować w Budżecie Obywatelskim 2022?

Zobaczcie, jakie pomysły przygotowali członkowie i członkinie „Miasto jest nasze” dla Warszawy i dla poszczególnych dzielnic.

Na co głosować w Budżecie Obywatelskim 2022?

W tegorocznej edycji „Budżetu obywatelskiego” każdy może zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym (w wybranej przez siebie dzielnicy) i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Głosować można papierowo w urzędzie dzielnicy, lub elektronicznie.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim.

GŁOSOWANIE TRWA DO 30 CZERWCA ?

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

✅ “Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Warszawy.

GŁOSUJ >>> 

✅ “Duże drzewa w Warszawie – zieleń, cień i czyste powietrze”

Nasadzenia drzew o obwodzie pnia w przedziale od 16/18 cm do 30/35 cm.

✅ “Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy – bioróżnorodność w warszawskich parkach”

Zieleń, a w szczególności drzewa i krzewy są kluczowe dla poprawy jakości powietrza w mieście, retencji wody deszczowej oraz zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła. Ich rola w miejskim ekosystemie jest nie do przecenienia. Stanowią jednocześnie naturalne schronienie dla owadów i zwierząt.

GŁOSUJ >>>

BIAŁOŁĘKA

✅ “Krzewy i ławki przy uporządkowanej ul. Modlińskiej”

Nasadzenia krzewów, ustawienie ławek i koszy na śmieci, budowa chodnika w miejscu przedeptu, uprzątnięcie betonowych pozostałości i aranżacja terenu zgodnie z koncepcją Zielonej Modlińskiej.

GŁOSUJ >>> 

MOKOTÓW

✅ “Idzikowskiego dla pieszych – remont chodnika oraz postawienie nowych latarni”

Remont zniszczonego chodnika na Idzikowskiego – odcinek od Bukowińskiej do Ikara oraz odcinek od ul. Płyćwiańskiej do ul. Imielińskiej (chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy). Dodatkowo przesunięcie latarni na odcinku na skarpie, tak aby nie znajdowały się na środku chodnika. Projekt dotyczy tylko fragmentu Idzikowskiego, ponieważ pozostała część tej ulicy wg informacji ZDM objęta jest innymi zwycięskimi projektami z BO.

GŁOSUJ >>>

✅ “Posadźmy 10 drzew oraz 2500m2 roślin kwitnących na Bukowińskiej”

10 nowych drzew (niestety na więcej nie ma możliwości z uwagi na instalacje podziemne) oraz posadzenie 2500m2 roślin kwitnących na ulicach Domaniewskiej i Bukowińskiej – odcinki tych ulic znajdujące się miedzy ulicami Puławską i Al. Wilanowską (tak zwana Nowobukowińska).

GŁOSUJ >>>

✅ “Zieleń zamiast betonu – posadźmy krzewy na Cieszyńskiej”

Nowa zieleń w formie krzewów na Cieszyńskiej. Krzewy zostaną nasadzone w miejscu rozpłytowanego chodnika i jezdni oraz w miejscu istniejących trawników.

GŁOSUJ >>>

PRAGA POŁUDNIE

✅ “Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona”

Projekt zakłada utworzenie wygodnej trasy rowerowej od ulicy Grochowskiej aż do wjazdu do parku Skaryszewskiego przy „Drukarzu” oraz wygodny przejazd dla rowerów przez ulicę Waszyngtona do istniejącej trasy rowerowej przy Kanale Wystawowym.

GŁOSUJ >>>

URSYNÓW

✅ „Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie”

“Egipskie ciemności” czy “strach tędy przejść”. Tak mieszkańcy określają miejsca na Ursynowie, które po zmroku są całkowicie lub niewystarczająco oświetlone. Ten projekt ma na celu rozświetlenie Ursynowa ok 150 lampami LED. Pomysły lokalizacji zostały zgromadzone na podstawie odpowiedzi mieszkańców na pytanie o “ciemne miejsca Ursynowa” zadane na forach mieszkańców w styczniu 2021.
Zagłosuj na nasz projekt!

✅ ”Podlewanie drzew na głównych ulicach Ursynowa tj. al. KEN, ul. Polaka, ul. Rosoła”

Podlewanie młodych drzew i krzewów na terenie Ursynowa, zwłaszcza rosnących wzdłuż głównych ulic Ursynowa poprzez zamontowanie worków nawadniających przy młodych, świeżo posadzonych drzewach wraz z całorocznym poldewaniem.
Zagłosuj na nasz projekt!

GŁOSUJ >>>

✅ “Rozbudowa parków do kalisteniki/streetworkoutu wraz z obsadzeniem zielenią, w tym drzewami i krzewami”

Posadzenie drzew, krzewów i drobnej zieleni miejskiej wokół już istniejących parków do kalisteniki. Zbudowanie nowych poręczy równoległych, drążków, obręczy gimnastycznych, słupów, drabinek oraz paraletek. Dodatkowo instalacja poidełek z wodą miejską oraz oświetlenia zasilanego częściowo lub w całości energią słoneczną na terenie placów do ćwiczeń. Ponadto, ustawienie urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw, w pobliżu wyjścia ze stacji metra Imielin prowadzącego w stronę ulicy Dereniowej.
Zagłosuj na nasz projekt!

GŁOSUJ >>> 

✅ „Ursynów w obiektywie – konkurs fotograficzny o naszej dzielnicy”

W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny, który pokaże piękno i różne twarze Ursynowa. Mieszkańcy wybiorą 25 zwycięskich zdjęć w głosowaniu internetowym, zostaną one wydrukowane i przedstawione na wernisażu, a następnie posłużą do lekcji o naszej dzielnicy w szkołach. Na stałe plansze zawisną w domach kultury, urzędach, szkołach czy przedszkolach.
Zagłosuj na nasz projekt!

GŁOSUJ >>> 

✅ „30 drzew, 800 krzewów, przy ul. Rosoła i al. R. Anody – kontynuacja zielonej osi Ursynowa”

30 drzew wraz z workami nawadniającymi, 800 krzewów, przy ul. Rosoła i przy al. R. Anody – czyli zakończenie kompleksowo zazieleniania wschodniej osi komunikacyjnej Ursynowa.
Zagłosuj na nasz projekt!

GŁOSUJ >>>

✅ ”20 pojemników na zakrętki od butelek wędruje przed ursynowskie szkoły i przedszkola. Wspieramy ekologię i akcje charytatywne!”

W ramach projektu zostanie zakupionych 20 pojemników na plastikowe zakrętki od butelek. Zostaną one ustawione przed ursynowskimi szkołami podstawowymi i przedszkolami, w tym SP przy ul. Lokajskiego, ul. Zaruby i ul. Warchałowskiego, co pozwoli na przystępny recycling w dwudziestu punktach dzielnicy. Nakrętki zbierane w pojemnikach będą następnie przeznaczane na cele charytatywne.
Zagłosuj na nasz projekt!

GŁOSUJ >>> 

WOLA

✅ “Duże drzewa na Woli – zieleń, cień i bioróżnorodność”

Nasadzenia drzew o obwodzie pnia 30-35 cm uzupełnione budkami dla ptaków

GŁOSUJ >>> 

✅ “Ogrody deszczowe na Woli – mała retencja i bioróżnorodność”

Stworzenie 5 ogrodów deszczowych przy budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach, przychodniach) na Woli.

GŁOSUJ >>>

ŻOLIBORZ

✅ “Eko-strefa w zatoce ulicy Zygmunta Krasińskiego”

Teren zieleni, węzła drogowego, niedaleko Spójni, który otaczają ze wszystkich stron ulice Zygmunta Krasińskiego i Wybrzeże Gdyńskie zostanie przekształcony w strefę przyrody- zakątek dla dzikiej przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych.

GŁOSUJ >>> 

✅ “Zielona pętla autobusowa Marymont”

Projekt zakłada nasadzenie mieszane 4 drzew oraz ponad 1000 krzewów w okolicy pętli autobusowej Marymont, przy ulicy Włościańskiej.

GŁOSUJ >>> 

✅ “Drzewa i łąka kwietna”

Realizacja projektu polega na wysianiu łąki kwietnej i zasadzeniu trzech drzew, co sprzyjać będzie spotkaniom sąsiedzkim, szczególnie osób starszych.

GŁOSUJ >>> 

✅ “Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego”

W ramach projektu zakłada się posadzenie niskich krzewów ozdobnych kwitnących np. niskich róż okrywowych na rogu ulic Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego. Krzewy zostaną posadzone zarówno po stronie wschodniej ulicy Kozietulskiego, gdzie obecnie jest trawnik, jak i po stronie zachodniej ulicy, gdzie jest chodnik, zamontowano słupki i nie można parkować.

GŁOSUJ >>>

✅ “Spacery przyrodnicze dla dzieci i dorosłych”

Projekt zakłada realizację 4 spacerów przyrodniczych po wybranych terenach Żoliborza. Adresatami spacerów są mieszkańcy dzielnicy w wieku od 0 do 100 lat.

GŁOSUJ >>>

✅ “III Turniej piłkarski o Puchar Marymontu”

Organizacja turnieju piłkarskiego na boisku piłkarskim OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 dla amatorskich drużyn męskich, żeńskich i mieszanych.

GŁOSUJ >>>

Fot. unsplash.com  

Udostępnij