Ratujmy zabytkowe trybuny Stadionu RKS Marymont!

Architektura i zabytki  Żoliborz  24 marca 2021

Remont RKS Marymont – apelujemy do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz o priorytet dla remontu zadaszenia i trybun głównych. 

Ratujmy zabytkowe trybuny Stadionu RKS Marymont!

Podczas sesji rady dzielnicy Żoliborz dnia 10.03.2021 zdecydowano o przyznaniu wysokich środków finansowych na “wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wstępnych prac przygotowujących do rozbiórki trybun” oraz “podłączenia mediów”. A dzięki pozytywnemu przegłosowaniu wniosku dzielnicy na Radzie Miasta Warszawy 18.03.2021 środki finansowe zostały ostatecznie przyznane.

? Petycja Marymont – tu można przeczytać treść petycji.

Cieszy nas że remont w końcu nabrał tempa. Szczególnie mamy nadzieję że w pierwszej kolejności wykonane zostaną od dawna wymagające interwencji prace remontowe budynku szatniowego. 

Równie ważny powinien być remont samego zadaszenia i trybun głównych. Budynek zaprojektowany przez arch. Stanisława Barylskiego świętowało niedawno swoje 70-lecie. Opóźnianie jego konserwacji może doprowadzić do katastrofy budowlanej i zaprzepaścić trud ochrony zabytku. “Prace rozbiórkowe” (cytując tekst z komisji budżetowej Rady Dzielnicy) nie powinny być więc tak pilnym zadaniem, ich realizacja może poczekać (nawet z korzyścią dla nich) w stosunku do ratowania już alarmującego stanu konstrukcji budynku.

Dlatego wraz z klubami sportowymi przygotowaliśmy petycję do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pawła Michalca, w której apelujemy, by po zakończeniu koniecznych prac konserwacyjnych i remontowych budynku szatniowego oraz zadaszenia i trybun boiska A została przeprowadzona debata z działającymi tu organizacjami na temat przyszłości terenu OSiR Żoliborz, która stanie się podstawą do organizacji konkursu architektonicznego.

Udostępnij