Ograniczmy reklamozę – zgłoś uwagi do uchwały krajobrazowej

Prace nad warszawską Uchwałą Krajobrazową ciągną się od 2017 r. Po kilku latach przepychanek prawnych Miasto Stołeczne Warszawa po raz trzeci wyłożyło projekt dokumentu do konsultacji społecznych. Jednak aby rzeczywiście poprawić jakość przestrzeni miejskiej i ograniczyć zalew reklam na ulicach potrzebne są bardziej zdecydowane działania. Dlatego zachęcamy Was do mobilizacji i złożenia uwag do dokumentu – mamy czas tylko do piątku, 31 marca!

Ograniczmy reklamozę – zgłoś uwagi do uchwały krajobrazowej

 

Kilka miesięcy temu wszczęto nową (trzecią już) procedurę uchwałodawczą, w ramach której MWKZ nie wniósł żadnych zastrzeżeń do aktu uchwały krajobrazowej. Pozwoliło to na przyspieszenie prac i skierowanie do konsultacji nowych rozwiązań ujednolicających zasady reklamy miejskiej. W ramach najnowszej uchwały: zaktualizowano mapy, zmieniono zapisy dotyczące szyldów i wyznaczono tereny, na których nie będzie można wprowadzać grodzeń. Uaktualniono też stawki opłat za billboardy. Opierać się będą na wskaźnikach co roku ustalanych przez ministra finansów. Za niezgodny z prawem nośnik reklamowy trzeba będzie wnieść opłatę stanowiącą 40-krotność dwóch stawek – stałej (dla każdego nośnika taka sama) i zmiennej (uzależnionej od powierzchni).

Zgłośmy uwagi do uchwały – powstrzymajmy reklamodawców!

Wszyscy zgadzamy się, że uchwała jest konieczna do zapanowania nad warszawskim chaosem reklamowym. Jednak aby rzeczywiście poprawić jakość przestrzeni miejskiej i ograniczyć zalew reklam na ulicach potrzebne są bardziej zdecydowane działania. Dlatego zachęcamy Was do złożenia uwag do dokumentu – mamy czas tylko do piątku, 31 marca! Poniżej załączamy treść wiadomości do urzędników. Uwagi do projektu możesz przesłać mejlem na krajobrazowa@um.warszawa.pl lub poprzez specjalny formularz (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania lub wersję do wypełnienia odręcznie – link niżej).

[treść uwag do konsultacji]

„Szanowni Państwo, 

Jako mieszkan_ Warszawy chciał_bym zgłosić moje uwagi do projektu Uchwały Krajobrazowej. Popieram cele wprowadzenia uchwały, którymi jest ograniczenie chaosu przestrzennego powodowanego przez nadmierne zagęszczenie i agresywność estetyczną nośników reklamowych oraz poprawa jakości życia w mieście. Jednak, aby to osiągnąć, należy zastosować bardziej zdecydowane rozwiązania, które w jak najkrótszym czasie maksymalnie ograniczają obecność nośników reklamowych w mieście oraz grodzenie przestrzeni. Sugeruję skorzystanie z najlepszych rozwiązań i wniosków z innych miast: Gdańska, Sopotu czy Krakowa, gdzie uchwała już obowiązuje. 

W związku z powyższym wnioskuję o: 

  1. Skrócenie okresu przejściowego dla nośników reklamowych oraz obiektów małej architektury do 1 roku. Prace nad uchwałą trwają od 2017 roku, dlatego branża reklamowa jest świadoma nadchodzących zmian. Uchwałę należy wprowadzić do życia jak najszybciej. Wyjątkiem są szyldy montowane przez mieszkańców dla promocji własnych biznesów, które powinny posiadać 3-letni okres dostosowawczy.
  2. Całkowity zakaz umieszczania nośników cyfrowych emitujących światło typu citylight i jetline w mieście, także w witrynach, w przejściach podziemnych i w metrze. Zanieczyszczenie światłem jest bardzo dużym problemem w Warszawie. Nadmierne sztuczne oświetlenie szkodzi ludziom i przyrodzie oraz rozprasza kierowców, dlatego powinno zostać ograniczone do niezbędnego minimum – nie jest nim reklama. 
  3. Restrykcyjne ograniczenie grodzenia wszystkich istniejących i planowanych osiedli mieszkaniowych (poza ogródkami przydomowymi). Proponuję wprowadzenie okresu przejściowego dla ogrodzeń zabudowy wielorodzinnej o długości 2 lat. Proponuję także dwukrotne zmniejszenie obu wymiarów minimalnych warunkujących zakaz grodzenia: minimalnej rozpiętości przestrzennej do 100 m oraz łącznej powierzchni do 1 ha. Ograniczenia w proponowanej formie przyczynią się do rozwiązania problemu fragmentaryzacji przestrzeni i ograniczenia dostępności wielu usług przez konieczność nadkładania drogi przez pieszych. 
  4. Zdecydowane ograniczenie reklamy wielkoformatowej. Zakaz nośników reklamowych dużego formatu 18 m² oraz zakaz umieszczania siatek reklamowych na rusztowaniach, z których wykonywane są prace remontowe lub budowlane na elewacji budynku. Proponuję również wykreślenie wyjątku dla ślepych, bocznych ścian zezwalającego na umieszczanie na nich nośników reklamowych (z wyłączeniem murali historycznych). Reklama tego typu drastycznie obniża jakość krajobrazu miejskiego, a firmy pod pretekstem fikcyjnych prac remontowych będą stawiać rusztowania i eksponować reklamy, tak jak dzieje się to w innych miastach, gdzie wprowadzono uchwałę.  
  5. Ponowną weryfikację listy ulic, przy których można umieszczać nośniki reklamowe niebędące szyldami. Przy części z wymienionych ulic nie było do tej pory żadnych nośników, dlatego projekt uchwały w tym przypadku nie ogranicza ilości reklam, a wręcz umożliwia jej zwiększenie. 
  6. Stanowcze ograniczenie zagęszczenia słupów ogłoszeniowo-reklamowych. Zwiększenie odległości sytuowania słupów ogłoszeniowych od innych nośników reklamowych z jednej strony ulicy do min. 100 m. Reklamy na słupach powinny być dopuszczone tylko w pasie drogowym. Obecne zapisy spowodują bardzo duże zagęszczenie tego typu nośników, co obniża estetykę miasta i powoduje ograniczenie przestrzeni pieszej. 
  7. Wprowadzenie minimalnej odległości 100 m dla reklam niebędących szyldami od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na drodze. Kierowcy w tych miejscach powinni zachować szczególną ostrożność, a nie oglądać reklamy. 
  8. Wprowadzenie ograniczenia reklamy podczas przedsięwzięć plenerowych. Proponuję maksymalne ograniczenie wielkości, ilości i miejsca sytuowania nośników reklamowych oraz czasu ich ekspozycji. 
  9. Wprowadzenie zakazu reklamy na przyczepach pojazdów. Taki pojazd mogący parkować w przestrzeni miejskiej stanowi niekontrolowany nośnik reklamowy. 
  10. Wprowadzenie dodatkowej formy szyldu tj. szyldu wizytówkowego, dla lokali, które nie posiadają witryny lub wejścia od ulicy.  

Imię i Nazwisko”

 

Link do konsultacji: https://konsultacje.um.warszawa.pl/uchwala_krajobrazowa_2023

Projekt uchwały wraz z przystępnym przewodnikiem: https://architektura.um.warszawa.pl/uchwala-krajobrazowa 

 

Udostępnij