Planowanie przestrzenne

Walczymy o ład przestrzenny w Warszawie. Dzięki MJN udało się nagłośnić skandaliczną ustawę LexDeveloper oraz zbudować szeroką koalicję działającą przeciw tej ustawie.

Bierzemy udział w konsultacjach społecznych i przedstawiamy swoje propozycje dobrych rozwiązań (np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna, konsultacje w sprawie pl. Powstańców Warszawy). Podejmujemy twardą walkę tam, gdzie interesy mieszkańców są lekceważone – przede wszystkim mowa o dwuletniej (i nadal trwającej) batalii o mpzp Poznańskiej; gdzie dzięki naszemu wnioskowi wojewoda uchylił uchwałę Rady Warszawy. Poza tym nagłośniliśmy przypadki “dzikiej deweloperki” np. na Odolanach.

Sprzeciwiamy się też chaosowi reklamowemu w mieście. W ramach akcji “Żegnamy reklamy” przygotowaliśmy kampanię społeczną nagłaśniającą ten problem. Dzięki aplikacji, którą stworzyliśmy, setki mieszkańców wysłało uwagi do uchwały krajobrazowej, które zostały przyjęte przez Senat.