Południowa Linia Obwodowa zagrożona

Procedowany przez radnych miasta plan zagospodarowania dla Czerniakowa południowego nie przewiduje rezerwy pod PLO, co może uniemożliwić jej budowę w przyszłości.

Południowa Linia Obwodowa zagrożona

Postulowana przez nas Południowa Linia Obwodowa odwołuje się do pomysłów jeszcze z okresu międzywojennego kiedy Mokotów i Grochów miały zostać połączone linią kolejową. Od tego czasu miasto się jednak zmieniło i nie można wprost wrócić do tamtych planów. Można jednak kontynuować sam pomysł budowy linii, która połączy kilka dużych dzielnic miasta i odciąży ruch kolejowy w centrum.

Wytyczając przebieg Południowej Linii Obwodowej staraliśmy się znaleźć takie miejsca, które są jeszcze w dużej mierze niezabudowane co pozwala budować na powierzchni i ograniczać koszty związane tworzeniem nowej infrastruktury. Na obszarze Siekierek i Czerniakowa dochodzi jeszcze kolejny płytko położone wody gruntowe, które jeszcze bardziej utrudniają realizowanie czegokolwiek pod ziemią.

Przygotowując koncepcję PLO wiedzieliśmy jednak, że niektóre z tych terenów wkrótce mają zostać zagospodarowane. Co do zasady nie jesteśmy temu przeciwni. PLO ma w końcu służyć ludziom jako transport do pracy, domu, szkoły czy miejsc rozrywki i wypoczynku. Stąd z resztą w naszej propozycji pojawia się np. stacja przy Czeniakowskiej-bis mimo, że w tej chwili w zasadzie nic tam nie ma.

Jednak o ile popieramy samo zagospodarowanie terenów Siekierek to chcielibyśmy by uwzględniało ono potrzebę budowy nowej linii kolejowej. Dlatego po ogłoszeniu przez Urząd Miasta rozpoczęcia prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego złożyliśmy do niego wnioski obejmujące także przebieg Południowej Linii Obwodowej. Nie wiemy niestety jeszcze jak miasto się od nich odniosło, ale wiemy, że prace nad nowym studium będą trwać jeszcze 2-3 lata. To jednak nie oznacza, że w tym czasie nie będą uchwalane nowe plany zagospodarowania, które mogą uniemożliwić realizację Południowej Linii Obwodowej.

Jednym z takich planów jest MPZP Czerniakowa Południowego. Bardzo oczekiwany plan, który uniemożliwi chaotyczną zabudowę tego obszaru. Plan w większości należy ocenić pozytywnie, choć można mieć też do niego kilka zastrzeżeń. Nie ma też w nim rezerwy pod Południową Linię Obwodową. Koncepcja ta nie znajduje się obecnie ani w Planie Zagospodarowania Województwa ani w miejskim Studium. Projektant nie musiał jej więc uwzględniać. Termin prac nad planem dla Czerniakowa Południowego także wypadł bardzo niekorzystnie dla PLO, bo zbieranie uwag zakończyło się przed ogłoszeniem koncepcji Południowej Linii Obwodowej.

Dlatego chcemy złożyć do Rady Miasta wniosek o wprowadzenie do planu zagospodarowania rezerwy, która może być wykorzystana do wybudowania PLO. Rezerwa ta mogłaby mieć formę ciągu terenów zieleni, który z resztą jest proponowany w planie mniej więcej tam gdzie miałaby przebiegać PLO. Chodzi zatem o korektę jego przebiegu oraz poszerzenie tak by w przyszłości dawał on możliwość budowy linii kolejowej. W planie nie trzeba także zmieniać funkcji przylegającej do proponowanej linii kolejowej. Mają się tam znaleźć budynki usługowe, przede wszystkim biurowe, dla których PLO mogłaby być doskonałym dojazdem.

Chcielibyśmy także, żeby w planie nie zmieniano zapisów, które pozostawiają rezerwę wzdłuż ulicy Głokowskiej w miejscu gdzie przebiegała linia wysokiego napięcia schowana obecnie pod ziemię. W koncepcji rozwoju sieci tramwajowej 2050 roku zaproponowaliśmy przy tej ulicy linię tramwajową będącą częścią ciągu z Zerzenia (Wawer) przez Mokotów i Ochotę do Włoch. Jest to zatem kolejne miejsce w tym planie, które jest istotne nie tylko dla Czerniakowa, ale dla całego miasta.

Udostępnij