Posprzątajmy reklamy

Planowanie przestrzenne  1 kwietnia 2015
Posprzątajmy reklamy

Sejm przed kilkoma dniami przyjął ustawę krajobrazową. Niestety została ona pozbawiona mocy egzekucyjnej. W obecnym kształcie nie zlikwiduje chaosu reklamowego, w którym tonie Polska.
Nie pozwólmy na to! Ustawę może uratować Senat wprowadzając odpowiednie poprawki.

Jeśli nie chcesz, żeby polski krajobraz był żartem za pomocą trzech kliknięć wyślij list do Twojego Senatora.

http://www.posprzatajmyreklamy.pl/

Na stronie http://www.posprzatajmyreklamy.pl/ możesz łatwo i szybko wysłać list do senatora ze swojego okręgu z prośbą o przywrócenie ustawie krajobrazowej mocy sprawczej. Walczmy o wprowadzenie poprawek, ratujących sens dokumentu, na który czekaliśmy od lat!

O CO CHODZI?

Po tym jak 20 marca 2015 roku Sejm przyjął ustawę krajobrazową, trafiła ona do Senatu. Przed nami senackie konsultacje 8 kwietnia i głosowanie 15 kwietnia.

Jednym z najważniejszych zagadnień, które ustawa miała uregulować, jest kwestia obecności reklamy w krajobrazie Polski. Ku naszemu zdumieniu, przegłosowana przez Sejm wersja ustawy może się okazać jedynie pozorną rewolucją, faktycznie utrwalającą obecny stan chaosu reklamowego. W projekcie ustawy gminom przyznano wprawdzie możliwość tworzenia lokalnych regulacji dla reklam i szyldów, ale bez skutecznych narzędzi ich egzekwowania!

Egzekucję zapisów ustawy mają zapewnić zapisy Kodeksu wykroczeń, który przewiduje maksymalną wysokość nakładanej grzywny w wysokości 5000 zł. Jako narzędzie walki z nielegalnymi reklamami Kodeks będzie kompletnie nieskuteczny, zwłaszcza w przypadku nośników reklamy wielkoformatowej, zapewniających niekiedy miesięczne wpływy przekraczające 100 000 zł.

Tylko wystarczająco dotkliwa opłata finansowa za nielegalny nośnik reklamowy, uzależniona od jego wielkości i czasu funkcjonowania, nakładana bezzwłocznie na właściciela nieruchomości, jest w stanie wprowadzić porządek w polskim krajobrazie.

Udostępnij