MJN łączy siły z kupcami warszawskich bazarków!

W czwartek 8 lutego stowarzyszenie Miasto Jest Nasze (MJN) i przedstawiciele, pracownicy warszawskich targowisk zorganizowali konferencję prasową poświęconą przyszłości miejskich bazarków.

MJN łączy siły z kupcami warszawskich bazarków!

 

Po konferencji, członkinie i członkowie MJN złożyli do Rady m.st. Warszawy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie m.st. Warszawy oraz zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego. Celem uchwały jest ochrona istniejących bazarków w Warszawie poprzez wpisanie ich funkcji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a gdy istnieje taka potrzeba, wyznaczanie nowych w nowych dzielnicach

Podczas konferencji wypowiedział się Prezes Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wałbrzyska”, Maciej Kawiński: “Bazarki są integralną częścią krajobrazu miejskiego. Są miejscem nie tylko handlu, ale przede wszystkim spotkań ludzi starszych. Osoby starsze mają swoje ulubione miejsca na targowisku, integrują się ze swoimi sprzedawcami, z którymi mają prawdziwą, głęboką więź. Zwierzają się im ze swoich życiowych sukcesów i porażek. To jest często zapominana funkcja bazarków: integracja lokalnej społeczności”. 

Jak podkreśliła, radna Dzielnicy Mokotów, członkini MJN – Melania Łuczak: “W ostatnich latach liczba bazarków Warszawie zmniejszyła się. Obecnie jest ich już mniej niż 50. Dzieje się tak pomimo obietnic Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna dla Warszawy, która w programie wyborczym z 2018 roku zawarła punkt <<Plac targowy za każdym rogiem>>. Zgodnie z nim, władze miasta miały wspierać rozwój miejskich targowisk”. Tak się jednak nie stało. 

Na koniec konferencji, Damian Gregier – działacz MJN, poinformował o zgłoszonej do Budżetu Obywatelskiego (BO) inicjatywie “Chodź na Bazar!”. “Nasz projekt zakłada stworzenie portalu promującego warszawskie bazarki. Informacje, które Urząd Miasta obecnie zamieszcza na swojej stronie są skąpe, często nieaktualne. Chcemy to zmienić, by targowiska, bazarki stały się prawdziwą alternatywą dla centrów handlowych. Dlatego w czerwcu będziemy gorąco zachęcać do oddania głosu na nasz projekt w BO. Ponadto planujemy ubiegać się u Prezydenta Warszawy o wydłużenie okresów dzierżawy dla kupców na targowiskach”, wytłumaczył Gregier. 

 

Udostępnij