Oświadczenie warszawskich ruchów miejskich

Oświadczenie warszawskich ruchów miejskich

Ruchy miejskie w tych wyborach samorządowych zdobyły zaufanie 53 462 mieszkańców Warszawy. To dla nas ogromna odpowiedzialność i poważne zobowiązanie do dalszego działania, by nasz pozytywny program dla poszczególnych dzielnic i Warszawy był realizowany. Chcemy by nasze miasto rozwijało się w sposób zrównoważony i uwzględniający interesy oraz potrzeby mieszkańców.

Druga tura wyborów prezydenckich powinna być czasem gorącej dyskusji kandydatów na temat wyzwań stojących przed miastem, transparentnej i otwartej prezentacji mieszkańcom, ruchom miejskim, czy wreszcie mediom – dokładnego planu dla naszego miasta. Tak się jednak nie stało. Ubolewamy nad tym, jednocześnie deklarując, że jako pełnoprawni reprezentanci mieszkańców Warszawy w samorządzie, będziemy współpracować z przyszłym Prezydentem Warszawy w realizacji naszych postulatów. Można je zrealizować w trakcie czteroletniej kadencji. Nie zrujnują budżetu miasta, a znacząco przełożą się na poprawę jakości życia Warszawiaków.

1932391_10204407937792994_2218746394213584589_n

NASZE POSTULATY:

 1. Obowiązkowe konsultacje społeczne przy inwestycjach za ponad 1 milion złotych.
 2. Stale aktualizowana internetowa baza roszczeń reprywatyzacyjnych (uwzględniająca informacje o odszkodowaniach wypłaconych z tytułu tzw. umów indemnizacyjnych.
 3. Finansowanie budżetu partycypacyjnego z budżetu miasta, a nie z budżetu dzielnic.
 4. Moratorium na sprzedaż miejskich działek (również należących do spółek miejskich) bez uchwalonego planu miejscowego.
 5. Obowiązkowe konsultacje społeczne przed rozpoczęciem przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Centrum miasta strefą wolną od reklamy wielkoformatowej do 2018 roku.
 7. Rozpoczęcie budowy tramwaju łączącego Dworzec Zachodni i Wilanów.
 8. Budowa dróg rowerowych w modelu kopenhaskim zamiast ścieżek na chodnikach
 9. Przygotowanie kompleksowej organizacji ruchu na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu nad tunelem po zakończeniu budowy.
 10. Obowiązkowe konsultacje społeczne przed zgodą na budowę kolejnych centrów handlowych.
 11. Budowa parkingów ,,Park & Ride” oraz ,,Bike & Ride” przy stacjach kolejowych na Białołęce.
 12. Remont generalny 100 kamienic komunalnych do 2018 roku na wzór łódzkiego programu Miasto 100 kamienic.
 13. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli do 18.00 oraz włączenie miejskich instytucji kultury i ośrodków sportu do programu Karta Dużej Rodziny.

 

Udostępnij