Hala Gwardii – aktualizujemy wpis do rejestru

Wraz ze Stowarzyszeniem „Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki” złożyliśmy wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uszczegółowienie wpisu do rejestru zabytków budynku Hali Gwardii.

Hala Gwardii – aktualizujemy wpis do rejestru

Jest to element wspólnej kampanii na rzecz zabezpieczenia Hali Gwardii przed ewentualną nadmierną ingerencją w jej substancję przez operatora, któremu Ratusz chce powierzyć ten obiekt na dwie dekady w zamian za jego rewitalizację.

Obecny wpis Hali Gwardii do rejestru zabytków z 1986 roku jest bardzo ogólny i nie określa wartościowych elementów budynku, które podlegają ochronie. Mówi jedynie o tym, że Hala Gwardii jest to murowany budynek z początku XX wieku o bogatym eklektycznym wystroju dostosowanym obecnie do funkcji sportowej. Uszczegółowienie wpisu, którego się domagamy, jest o tyle ważne, że jeśli właściciel Hali Gwardii chciałby przeprowadzić remont budynku, to na wszelkie prace przy zabytku musi uzyskać zgodę konserwatora. Główną podstawą do wyrażenia lub niewyrażenia zgody jest merytoryczna treść wpisu. Dlatego obecnie istnieje zagrożenie, że decyzje związane z dalszym losem obiektu będą zależały od interpretacji bardzo ogólnego wpisu, a konserwator będzie musiał pozwolić na zbyt inwazyjne zmiany.

Co więcej, do dzisiaj nie ujrzał światła dziennego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Osi Saskiej, na której znajdują się Hale Mirowskie. Plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z istotnych sposobów ochrony zabytkowej zabudowy w mieście. Brak MPZP oznacza, że miasto nie określiło, jaki typ zabudowy i funkcję przewiduje dla terenu, na którym znajduje się Hala Gwardii. W praktyce może tam powstać wszystko o ile Warunki Zabudowy zostaną zaakceptowane przez miasto. Wobec braku MPZP najszybszym sposobem na zapewnienie skutecznej ochrony Hali Gwardii jest szczegółowy wpis do rejestru zabytków.

Z niecierpliwością czekamy na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Aktualny wpis z 1986 roku przedstawiamy na załączonych zdjęciach. Zdjęcie Hali Gwardii pochodzi z lat 70., kiedy pełniła ona funkcję hali sportowej.

(Fot. fotopolska.eu)

_

Udostępnij