Składamy wnioski do planu miejscowego rejonu ulic Bruna, Rakowieckiej i alei Niepodległości

Składamy wnioski do planu miejscowego rejonu ulic Bruna, Rakowieckiej i alei Niepodległości

Wraz z Melanią Łuczak – radną Mokotowa z ramienia Miasto Jest Nasze – działając we współpracy z okolicznymi mieszkańcami, złożyliśmy 10 lipca 2019 wnioski do opracowywanego planu miejscowego obejmującego m.in. obszar parku SGGW i kampusu SGH. Oto nasze postulaty:

 

  1. Zachowanie przedszkola nr 83 przy ulicy Batorego 35. Bardzo zaniepokoiły nas doniesienia medialne o tym, jakoby Szkoła Główna Handlowa, we współpracy z Urzędem Miasta, planowała w miejscu przedszkola przy Batorego 35 wybudować kilkunastopiętrowy wieżowiec. Jakkolwiek jesteśmy za rozwojem SGH – jednej z najważniejszych uczelni stolicy – to nie może odbywać się to kosztem okolicznych mieszkańców i ładu urbanistycznego. Zastąpienie dwukondygnacyjnego, otoczonego zielenią budynku przedszkola przez wieżowiec znacznie ograniczy mieszkańcom dwóch sąsiednich budynków dostęp do światła słonecznego. Budynek przedszkola stanowi integralną część założenia urbanistycznego całego osiedla, które nie powinno pod żadnym pozorem być „dogęszczane”.
  2. Ochrona zabytkowego Parku SGGW. Jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wspieramy starania okolicznych mieszkańców mające na celu ochronę zabytkowego parku SGGW. Dlatego wnosimy, aby na działkach położonych przy zachodniej granicy parku nie dopuścić do żadnej zabudowy, która mogłaby stwarzać zagrożenie dla ekosystemu i drzewostanu zabytkowego parku.
  3. Zachowanie i otwarcie zielonych ogrodów rektorskich SGH. Dziedziniec kampusu SGH stanowi cenną oazę zieleni, a także miejsce życia wielu gatunków zwierząt, w tym lęgowisk licznych gatunków ptaków. Jako takie, miejsce to powinno być zachowane i w razie możliwości otwarte dla okolicznych mieszkańców.
  4. Zielona ulica Rakowiecka. Wnioskujemy o przywrócenie szpaleru drzew po południowej stronie Rakowieckiej oraz ochronę istniejącego drzewostanu po stronie północnej. Podkreśli to reprezentacyjny charakter tej ulicy, będącej jedną z głównych arterii tej części Mokotowa.

Całą treść uwag wraz z załącznikami możesz pobrać korzystając z linków poniżej:

Treść wniosków

Załącznik pierwszy – opinia architektów krajobrazu

Załącznik drugi – opinia o aktualnym stanie, wartościach i zagrożeniach dla „Parku SGGW”

Udostępnij