Nie dla niszczenia Śródmieścia Południowego / Warszawa to nie Dubaj

Planowanie przestrzenne  18 stycznia 2016
Nie dla niszczenia Śródmieścia Południowego / Warszawa to nie Dubaj

Biuro Planowania Przestrzennego bez niezbędnych analiz i konsultacji po 6 latach opracowywania chce uchwalić plan, który można sprowadzić do hasła: zabudujmy każdy wolny skwer w Śródmieściu Południowym wieżowcami po 150-240 metrów. Autorzy planu nie ukrywają, że robią to na życzenie inwestorów m.in. arcybiskupa Nycza. To jeden z nielicznych zachowanych fragmentów przedwojennego miasta ze zwartą niską zabudową. Kiedyś na Warszawę mówiło się Paryż Północy. Nie chcemy, by dzisiaj mówiło się na nią Dubaj Północy.

Odrzucono większość wniosków mieszkańców m.in. dotyczących zachowania ogrodu na skrzyżowaniu Emilii Plater i Wspólnej, stworzenia przestrzeni publicznych w okolicy Emilii Plater oraz zakazu nadbudowywania Elektrimu i Marriota – naszym zdaniem bardzo udanych realizacji. W opracowaniu planu nie uwzględniono również analiz środowiskowych. Przypomnijmy, iż na północ od Alei Jerozolimskich także planowane są bardzo wysokie budynki, które mają zakryć Pałac Kultury. Inny obszar wysokiej zabudowy powstaje właśnie na Woli. Całość nie tworzy żadnej spójnej koncepcji architektonicznej i prowadzi do degradacji tej części miasta.

Przyjdź na Komisję Ładu Przestrzennego Dzielnicy Śródmieście i wyraź swój sprzeciw wobec tego, że miasto meblują nam deweloperzy bez konsultacji z mieszkańcami.


25 stycznia 2016, 16:30

Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43Projekt planu: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Srodmiescia_Pd_w_rejonie_Poznanskiej_wylozenie.htm

Wykaz uwag złożonych przez mieszkańców: http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/rejon-ulicy-poznanskiej-srodmiescie-wykaz-uwag-0

Udostępnij