1/4 ceny nowo oddawanych do użytku mieszkań to zysk dewelopera

Planowanie przestrzenne  8 maja 2019

8 600 zł – tyle przeciętnie kosztował metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie w IV kwartale 2018 r., to o tysiąc złotych więcej niż na początku 2017 r. Czy zastanawialiście się dlaczego ceny mieszkań w Warszawie są takie wysokie?

1/4 ceny nowo oddawanych do użytku mieszkań to zysk dewelopera

Narodowy Bank Polski publikuje raport, w którym można znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zgodnie ze statystykami banku centralnego, bezpośrednie koszty budowy budynku stanowią 43% finalnej ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie, czyli ok. 3 400 zł. Drugim największym kosztem są koszty zakupu gruntu oraz zagospodarowania terenu, które stanowią 1/5 ceny metra kwadratowego. Koszt projektowe, koszty kredytu i koszty ogólne inwestycji odgrywają mniejszą rolę – łącznie są odpowiedzialne za 10% ceny mieszkania. Resztę – czyli 26% ceny metra kw. mieszkania w nowo budowanym budynku – stanowi zysk deweloperski.

Wysoka rentowność inwestycji mieszkaniowych przekłada się na wysoką zyskowność przedsiębiorstw z branży deweloperskiej. Ma to odzwierciedlenie w wysokiej stopie dywidend wypłacanych przez największych deweloperów swoim akcjonariuszom, wynoszącej ok. 5-10%.

Wysokie ceny są efektem dużego popytu przy ograniczonej podaży mieszkań. Ceny mogłyby spaść, gdyby pojawiła się dodatkowa podaż, np. dzięki mieszkaniom budowanym przez miasto. Niemniej ważne są również jasne zasady co gdzie można budować. Obecne luźne zasady, ze względu na brak planów miejscowych, skutkują budową osiedli na obszarach peryferyjnych, nie mających odpowiedniej infrastruktury. Choć cena metra kwadratowego jest tam relatywnie niska, to pomija fakt, że miasto będzie musiało w przyszłości dopłacić do niej budując nowe drogi, przedszkola i szkoły.

Link do raportu NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index2.html  

Udostępnij