Jak powinny wyglądać miasta przyszłości

Planowanie przestrzenne  4 lutego 2015
Jak powinny wyglądać miasta przyszłości

Jak powinny wyglądać miasta przyszłości? Bardzo często oglądamy wizje, w których są one pełne wieżowców i latających samochodów. A może by tak zejść na ziemię i wrócić do przeszłości? O to już od ponad 30 lat apelują twórcy tak zwanego „Nowego Urbanizmu„. Ich zdaniem miasto powinno służyć przede wszystkim człowiekowi i to temu, który porusza się na własnych nogach (ewentualnie na wózku, jeśli jest niepełnosprawny), a nie samochodom. Miasta budowane zgodnie z tą ideą są wielofunkcyjne i mają zadbane przestrzenie publiczne ukształtowane przez kwartałową zabudowę, która przybiera formę placów, skwerów, parków oraz ulic, które nie pełnią tylko funkcji komunikacyjnej, ale także są miejscem spacerów, spotkań i codziennego życia. Dzięki różnorodności funkcji do wielu z nich jest na tyle blisko, że można do nich dotrzeć pieszo, a do tych dalszych dociera się korzystając z komunikacji miejskiej.

Tego typu urbanistkę wspiera miedzy innymi Fundacja Księcia Karola, która patronuje budowie osiedli realizujących tę ideę. Jednym z nich jest położone koło Plymouth miasto Sherford. Jest to inwestycja greenfield, czyli na terenach do tej pory niezabudowanych. Nie jest to w Wielkiej Brytanii częste, gdyż polityka władz tego kraju sprzyja przede wszystkim inwestycjom brownfield, czyli takim, które powstają na terenach już zurbanizowanych. Dopiero kiedy miasto wypełni się, tak że na nowe inwestycje nie ma już miejsca zaczyna się budować na nowych terenach. Nie polega to jednak na przypadkowym kupowaniu pól i budowaniu czegokolwiek gdzie popadnie. Tereny pod nowe inwestycje są wskazywane z planach sporządzanych przez hrabstwa oraz gminy. Tak właśnie jest w przypadku Sherford, które co ciekawe jest realizowane przez prywatnego dewelopera, ale w zgodzie z polityką lokalnych władz. Czyli jednak da się.

Bardzo chcielibyśmy by ten nurt znalazł większe zainteresowanie w Polsce. Tym bardziej, że jedna z jego twórczyń – Elizabeth Plater-Zyberk, jest córką pochodzącego z Warszawy architekta.


Bryla.pl – Miasta przyszłości według Księcia Karola


Zdjęcie w nagłówku zaczerpnięte z Wikipedii na licencji CC AS-A 2.0 autorstwa Derek Harper.

Udostępnij