Plan zagospodarowania rejonu ulicy Poznańskiej. Jak będzie wyglądało nasze Śródmieście?

Planowanie przestrzenne  17 września 2014
Plan zagospodarowania rejonu ulicy Poznańskiej. Jak będzie wyglądało nasze Śródmieście?

12 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami Warszawy zorganizowane przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Radę Osiedla Koszyki oraz Stowarzyszenie zwykłe Poznańska 14. Dotyczyło ono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Poznańskiej. Plan ten jest właśnie objęty konsultacjami społecznymi i można składać do niego uwagi.

Sam fakt przygotowywania planu zagospodarowania przestrzennego danego rejonu może wpłynąć pozytywnie na rozwój wydarzeń – plan ma regulować przestrzeń dużej części Śródmieścia Południowego pomiędzy ulicą Tytusa Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi oraz ulicami MarszałkowskąKoszykową. Projekt zawiera wiele dobrych zapisów dotyczących np. zachowania starej zabudowy i restauracji przedwojennego wyglądu fasad kamienic. Są w nim jednak również zapisy kontrowersyjne, które świadczą o tym, że władze miasta wyżej cenią deweloperów, niż mieszkańców miasta i przedkładają powierzchnię użytkową nad przestrzeń publiczną.

Miejscem, które wzbudza najwięcej obaw jest rejon ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. W projekcie planu znalazły się zapisy pozwalające na budowę kilku wieżowców o wysokości do 235m. Miałyby one zająć między innymi teren, na którym znajduje się obecnie Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego oraz jedno z najstarszych warszawskich liceów im. Klementyny Hoffmanowej. Szkoły te są już przenoszone do budynku przy ulicy Hożej, a władze miasta szykują się do sprzedania działki, która była dotychczas przez szkoły zajmowana.


Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze nie zgadza się na prowadzenie polityki przestrzennej, która nie uwzględnia potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy więc wnioski do planu zagospodarowania, które mogą Państwo złożyć w urzędzie miasta i w ten sposób wpłynąć na kształt nowego planu zagospodarowania.


Uwagi te dotyczą obszaru zabudowy wysokościowej na zachód od ulicy Emilii Plater, gdzie postulujemy o zwiększenie udziału przestrzeni publicznych, w tym przestrzeni zielonych w zagospodarowaniu tego terenu, a także zmniejszenie liczby i wysokości bądź całkowite wyeliminowanie nowych wieżowców.

Postulujemy również o szereg drobnych zmian dotyczących skweru Batalionu AK „Zaremba – Piorun” (ulice Wspólna/Poznańska), narożnika ulic Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej, szkoły na ulicy Hożej, narożnika ulic Pięknej i Koszykowej, nowych nasadzeń drzew przyulicznych czy ograniczenia możliwości budowania kondygnacji podziemnych w pobliżu bądź pod istniejącymi już budynkami.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się a naszymi uwagami i złożenia tych, które Państwo podzielają. Pełny tekst i rysunek planu, a także informacje dotyczące składania uwag mogą Państwo znaleźć pod tym adresem .


Wniosek dotyczący kondygnacji podziemnych:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - kondygnacje podziemne-page-001


Wniosek dotyczący rogu ulic Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - narożnik Nowogrodzka Marszałkowska-page-001


Wniosek dotyczący placu na rogu ulic Pięknej i Koszykowej:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - plac Piekna Koszykowa-page-001


Wniosek dotyczący skweru przy ulicy Wspólnej:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - skwer ulica Wspólna-page-001


Wniosek dotyczący terenu przy ulicy Koszykowej 70:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Koszykowa 70-page-001 Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Koszykowa 70-page-002


Wniosek dotyczący wyjścia z metra przy ulicy Wilczej:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - wyjścia z metra Wilcza-page-001


Wniosek dotyczący działki przy ulicy Hożej i Wspólnej:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - ulica Hoża Wspólna-page-001


Wniosek – ogród Pomologiczny bez wieżowców:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Ogród Pomologiczny bez wieżowców-page-001 Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Ogród Pomologiczny bez wieżowców-page-002 Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Ogród Pomologiczny bez wieżowców-page-003

Załącznik 1-2

Wniosek – ogród Pomologiczny z wieżowcami:

Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Ogród Pomologiczny z wieżowcami-page-001 Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Ogród Pomologiczny z wieżowcami-page-002 Wniosek do mpzp rejonu ulicy Poznańskiej - Ogród Pomologiczny z wieżowcami-page-003

Załącznik nr 1

Załączniki wspólne dla obu wniosków:

Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7


 

Udostępnij