Biedronka w budynku „Senator” na ruinach Banku Polskiego

Architektura i zabytki  Śródmieście  21 września 2014

W lutym 2013 roku Biuro Architektury dzielnicy Śródmieście wydało zgodę na zmianę sposobu użytkowania parteru budynku „Senator przy ulicy Bielańskiej 12. By otworzyć sklep dyskontowy „Biedronka”, zostaną zalane betonem odsłonięte wcześniej i przykryte szkłem fundamenty Banku Polskiego.

Budynek „Senator”, podobnie jak cały teren układu architektonicznego przy ulicy Bielańskiej, wpisany jest do rejestru zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają historyczne części obiektu, czyli wschodnia ściana dawnej kasy operacyjnej oraz relikty cokołu biegnące wzdłuż ulicy Bielańskiej i Al. Solidarności. W praktyce oznacza to, że prace budowlane, które miałyby naruszać wyżej wymienione elementy zabytkowe, wymagają specjalnego pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Biedronka” miałaby zająć lokal użytkowy w budynku „Senator” położony od strony Al. Solidarności. To właśnie z tej strony budynku znajdują się zabytkowe fragmenty fundamentów dawnego Banku Polskiego. Powstanie sklepu nierozłącznie wiązałoby się ze zdewastowaniem zabytkowych elementów, a co za tym idzie – zniszczeniem jednego z nielicznych miejsc pamięci na mapie Warszawy.

Obecnie trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę. Miejmy nadzieję, że miasto podejmie wszystkie możliwe kroki, by chronić dziedzictwo historyczne Warszawy.


Korespondencja pomiędzy PKN Orlen a Stołecznym Konserwatorem Zabytków:

[Untitled]-page-001 [Untitled]-page-002 [Untitled]-page-003 [Untitled]-page-004 [Untitled]-page-005 [Untitled]-page-006


Document-page-001


Zdjęcia budynku:

zdjęcie 2 zdjęcie 1

Udostępnij