Składamy uwagi do nowej ustawy o planowaniu przestrzennym

Ustawa o planowaniu przestrzennym może się stać cennym narzędziem w staraniach o jakość przestrzeni wokół nas. Obecna ustawa pochodzi z 2003 roku. Teraz trwają prace nad całkiem nową i… cóż, jest się do czego przyczepić.

Składamy uwagi do nowej ustawy o planowaniu przestrzennym

Walczymy o uregulowanie reklamy zewnętrznej

Jednym z ważnych celów stowarzyszenia Miasto Jest Nasze jest troska o ład przestrzenny. Nie zgadzamy się na nieograniczone zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez prywatne podmioty. Z tego powodu już od wielu lat walczymy o uregulowanie reklamy zewnętrznej.

W 2015, jako współorganizatorzy akcji Posprzątajmy Reklamy, nakłoniliśmy senatorów do naniesienia kluczowych poprawek do ustawy krajobrazowej. Od 2016 współtworzymy inicjatywę Żegnamy Reklamy, która domaga się wprowadzenia uchwały krajobrazowej w Warszawie. Ustawa bowiem daje samorządom dużą autonomię w kształtowaniu ładu przestrzennego, jednak nie wszystkie władze lokalne chcą z tego korzystać. Dzięki nam warszawiacy zgłosili blisko 3000 uwag do projektu zaproponowanego przez urzędników.

Nowy projekt ustawy cofa nas o wiele lat

Z niepokojem przeczytaliśmy projekt nowej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z jednej strony porządkuje ona wiele kwestii związanych z planowanym przestrzennym, m.in. likwiduje tzw. warunki zabudowy – jedną z przyczyn chaosu urbanistycznego w naszym kraju. Z drugiej strony, jeśli chodzi o kwestię reklam, cofa nas o wiele lat i odwraca wszystkie ważne zapisy ustawy krajobrazowej, de facto prowadząc do jej likwidacji.

Czy ustawę da się poprawić?

Dlatego w trybie trybie prekonsultacji, w gronie 15 organizacji społecznych i ruchów miejskich, złożyliśmy do ustawy szereg uwag. Cały ich tekst do pobrania tutaj, a oto najważniejsze z nich:

  1. Zasady dotyczące umieszczania reklam mają być określone w ogólnym planie dla obszaru całej gminy, a nie dla poszczególnych obszarów objętych planami zabudowy. W Warszawie to szczególnie ważne, bo teren całego miasta jest podzielony na kilkaset podobszarów – ogólne zasady obowiązujące w całym mieście byłyby prostym rozwiązaniem problemu.
  2. Istniejące reklamy trzeba dostosować do nowych zasad. Przepisy ustawy w obecnej wersji mówią tylko o tym, że nowe reklamy mają spełniać warunki określone w uchwałach krajobrazowych. My chcemy nałożyć na reklamodawców obowiązek, by dostosowali już umieszczone reklamy do tych samych zasad, w ściśle określonym terminie.
  3. Zrezygnujmy z odszkodowań. Ustawa przewiduje, że jeśli nowe zasady planowania przestrzennego sprawiają, że ktoś nie może używać jakiegoś obiektu zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas otrzyma odszkodowanie. To mądry i potrzebny przepis, jednak nie powinien dotyczyć powierzchni reklamowych. Dlatego chcemy, żeby reklamy były wyłączone z zakresu stosowania tego zapisu.
  4. Obowiązkowe opłaty za reklamy. Opłaty za umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej powinny być obowiązkowe – tak jak obowiązkowy jest podatek od nieruchomości, opłata za zajęcie drogi czy za wycięcie drzewa. Da to samorządom środki do kontroli prawidłowości reklam oraz automatycznie zapobiegnie dzikiemu ich rozprzestrzenianiu. Sama wysokość opłaty oczywiście będzie leżała w gestii lokalnych władz.
  5. Wysokie kary za nielegalne reklamy. Wersja ustawy, którą konsultujemy, nie zawiera dotkliwych kar za reklamy niezgodne z zasadami. Dlatego proponujemy po prostu skopiować odpowiedni przepis z poprzedniej wersji ustawy. Reklamodawca powinien zapłacić karę wynoszącą 40-krotność opłaty reklamowej, jeśli umieści reklamę niezgodną z zasadami.

 

Organizacje popierające:
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze,

Stowarzyszenie Wiatrak, Warszawa

Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej, Warszawa

Instytut Działań Miejskich, Białystok

Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Stowarzyszenie Razem dla Wawra, Warszawa

Ochocianie Sąsiedzi, Warszawa

Stowarzyszenie MiastoDrzew, Wrocław

Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański

Kaliska Inicjatywa Miejska

Akcja Konin

 

Udostępnij