Szczyty fasadowej demokracji

Szczyty fasadowej demokracji

13 czerwca 2016 roku odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta. Będzie na niej omawiany skandaliczny plan zagospodarowania rejonu ul. Poznańskiej. Ten kluczowy dla miasta fragment Śródmieścia stał się poletkiem, na którym swoje interesy rozgrywają deweloperzy, urzędnicy i warszawska kuria. Na niewielkim terenie zaplanowali sobie siedem wieżowców (w tym ponad 200-metrowych), wzniesionych kosztem szkoły, skwerów i innych terenów publicznych.

Realizacja tego planu doprowadziłaby w ciągu kilku lat do degradacji dzielnicy:

  • zniszczone zabytki na terenie św. Barbary – m.in. dom parafialny z końca XIX w.!
  • w zamian za obecną przestrzeń, dostaniemy budynki o po prostu słabej i niedopasowanej architekturze
  • planowana ogromna przestrzeń biurowa w tym miejscu, podczas gdy 15 proc. takich przestrzeni w stolicy stoi pustych, to po prostu marnotrawstwo
  • spokojny obszar stanie się wręcz nieznośny do życia dla mieszkańców okolicznych kamienic, ze względu na hałas i wzmożony ruch samochodowy
  • choć centrum jest dobrze skomunikowane, to już w dziś godzinach szczytu ciężko wejść do tramwaju, przepełniona komunikacja miejska, sprawi, że ludzie przesiądą się do aut
  • co za tym idzie zwiększy się, i tak rosnące w zatrważającym tempie, zanieczyszczenie powietrza, gdyż obszar ten zostanie pozbawiony dużej części zieleni, w zamian za to pojawi się tam znacznie więcej samochodów.

Głosy sprzeciwu ze strony mieszkańców, władz dzielnicy, organizacji pozarządowych i naukowców wytykających zagrożenia i nieprawidłowości są od początku prac nad planem jawnie lekceważone. W związku z tym nie może nas zabraknąć w tej walce o lepsze jutro mieszkańców Warszawy. Będziemy na posiedzeniu komisji, a nasze stanowisko, które konsekwentnie zgłaszaliśmy w toku prac nad planem, a parę dni temu przesłaliśmy członkom komisji, znajdziecie na zdjęciach. Zapraszamy do udziału w posiedzeniu, będziemy razem patrzeć radnym na ręce.

SZczycty fasad1 SZczycty fasad2 SZczycty fasad3 SZczycty fasad14 SZczycty fasad15 SZczycty fasad16 SZczycty fasad17 SZczycty fasad18


Udostępnij