Przejrzyste i uczciwe Miasto

Bardzo skuteczną bronią w walce o Warszawę jest sama realizacja jawności działań władz.

Konsekwentnie wnioskujemy o ujawnianie kolejnych informacji posiadanych przez Ratusz czy umów, które podpisują spółki miejskie. W razie odmowy nie boimy się konfrontacji z Ratuszem przed sądem administracyjnym czy samorządowym kolegium odwoławczym, gdzie już kilkakrotnie wygraliśmy, ani razu nie przegrywając.

Np. w maju 2017 r. ujawniliśmy, że należąca do miasta spółka MPRI sprzedała fragment zabytkowego Parku Skaryszewskiego. W efekcie naszej publikacji został zwolniony cały zarząd i rada nadzorcza spółki, a Ratusz wszedł na drogę sądową o powrót działki do miasta.

Po kilku miesiącach naświetliliśmy kolejne nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki.