Audyt Zarządu Gospodarki Nieruchomościami

Jawność i uczciwość  10 marca 2014

Prezentujemy złożony przez MJN w Dzielnicy Śródmieście w ramach budżetu partycypacyjnego projekt audytu Zarządu Gospodarki Nieruchomościami. W opinii stowarzyszenia Miasto Jest Nasze (przy czym pogląd ten nie jest odosobniony), sposób zarządzania lokalami użytkowymi znajdującymi się w gestii ZGN Śródmieście budzi poważne zastrzeżenia. Co jakiś czas w media, na portalach społecznościowy, ale i w sąsiedzki rozmowach przebijają się informacje, że ZGN, poprzez nieodpowiedzialną politykę czynszową, prowadzi do likwidacji drobnych przedsiębiorstw, lokalnych miejsc usługowych, a w konsekwencji – do powstania całych ciągów „banków, sklepów monopolowych i pustostanach”.

Konsekwencje takiego stanu są katastrofalne – degradacja przestrzeni publicznej i więzi społecznych, pauperyzacja dotychczasowych przedsiębiorców, wzrost kosztów socjalnych i spadek przychodów dzielnicy.

Wnioskowany audyt ma na celu całościowe rozpoznanie problemu i w konsekwencji stanowić będzie przyczynek do dyskusji i prac nad zmianą dotychczasowej polityki dzielnicy

Audyt | Audyt – załącznik

Udostępnij