Dlaczego nielegalny płot nadal stoi?

Malutka działka o powierzchni ok. 1,5 m2 (!!!) będąca własnością Miasta Stołecznego Warszawy jest obecnie bezumownie we władaniu „ROD Saska Kępa – Bora Komorowskiego 62”, który nielegalnie postawił tam płot i odgrodził mieszkańcom osiedla Saska 3 dojście od ul. Afrykańskiej.

Dlaczego nielegalny płot nadal stoi?

Prezes ROD „Saska Kępa – Bora Komorowskiego 62” pani Urszula Niespodziewańska kategorycznie sprzeciwia się urządzeniu przejścia przez w/w teren, choć nie ma ku temu żadnego tytułu prawnego, działka nie jest wykorzystywana jako ogród działkowy a postawione tam wygrodzenie jest nielegalne.

Nielegalnie odcinając osiedle „Saska 3” od ul. Afrykańskiej samowolnie ustawionym płotem Prezes ROD-u uniemożliwia 1,5 tys. mieszkańcom bezpośredni dostęp do szkół, przedszkoli, przychodni, sklepów oraz infrastruktury komunikacji miejskiej, zlokalizowanej w rejonie ulicy Afrykańskiej oraz al. St. Zjednoczonych.

Należy podkreślić, że sporna działka znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy, który w tym miejscu „wyklucza lokalizację ogrodzeń”. Ogrodzenie postawione w tym miejscu przez ROD jest więc nielegalne i stanowi samowolę budowlaną.

Aktualna sytuacja jest dla mieszkańców osiedla Saska3 bardzo trudna, a dodatkowo pogłębia frustrację fakt, że pomimo iż właścicielem w/w działki jest Miasto Stołeczne Warszawa a podmiot zajmujący ją korzysta z niej bez żadnego tytułu prawnego! Brak zainteresowania ze strony Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego pomimo złożonej petycji oraz prośby o interwencję w tak prostej sprawie, budzi obawy co do jego zdolności zarządzania miastem.

Kalendarium

2018

 • 2018-06-15 Pisemna prośba mieszkańców do Burmistrza Pragi Południe T. Kucharskiego o umożliwienie przejścia
 • 2018-08-20 Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe z Burmistrzem Karczem, Radnym K. Kowalczykiem i Naczelnikiem. A Wójcikiem – obietnica wykonania przejścia i chodnika.
 • 2018-09-13 Mail od Naczelnika P. A. Wójcika potwierdzający ustalenia na spotkaniu w UD Praga Południe z Burmistrzem.
 • 2018-11-06 Pismo z UD Praga Południe potwierdzające ustalenia w sprawie przejścia.
 • 2018-11-22 Pismo do Prezesa PZD w sprawie wykonania przejścia.
 • 2018-11-22 Spotkanie z Prezesem PZD i ROD „Saska Kępa – Bora Komorowskiego 62” – przekazanie WM Saska 3 oświadczenia Prezesa ROD o sprzeciwie w/s przejścia.
 • 2018-11-23 Oficjalne pismo WM Saska 3 do UD Praga Południe o wydzierżawienie działki 5/1 i fragmentu działki 5/3 z obrębu 3-01-20
 • 2018 listopad Dekret Biskupa Romualda Kamińskiego w sprawie przyłączenia Osiedla do parafii Bożego Miłosierdzia przy ul. Ateńskiej.

2019

 • 2019 styczeń Podjęcie uchwały przez Wspólnotę Mieszkańców o upoważnieniu Zarządu do zawarcia umowy dzierżawy oraz złożenie uchwały do UD Praga Południe
  Złożenie przez Wspólnotę oraz 68 mieszkańców wniosków do miejscowego studium popierających istnienie ROD Saska Kępa – mieszkańcy osiedla „Saska 3” są za dalszym istnieniem ROD-u, ale chcą po prostu móc wyjść ze swojego osiedla w stronę ulicy Afrykańskiej.
 • 2019-03-18 Odpowiedź z UD Praga Południe, w sprawie dzierżawy. Informacja o wystąpieniu PZD o nabycie działki 5/1 oraz trwającym postępowaniu administracyjnym w tej sprawie.
 • 2019-04-06 Zebranie Członków ROD „Saska Kępa” i przedstawienie przez przedstawicieli Zarządu Wspólnoty propozycji rozwiązania problemu przejścia, w tym korzyści które przyniosłoby ROD „Saska Kępa” dzięki jego utworzeniu.
 • 2019 kwiecień Poparcie dla organizacji przejścia składają ksiądz proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia przy ul. Ateńskiej oraz senator Marek Borkowski.
 • 2019-05-10 Spotkanie w sprawie furtki z udziałem dwóch członków Zarządu Wspólnoty, Zarządcy naszego Osiedla oraz Burmistrza Dzielnicy Pana Tomasza Kucharskiego, dwóch Zastępców Burmistrza Panów Jarosława Karcza i Karola Kowalczyka oraz Naczelnika Wydziału Infrastruktury Pana Andrzeja Wójcika. Podczas spotkania zostało ustalone, że zostanie zorganizowane spotkanie mediacyjne pod patronatem Burmistrza z udziałem przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego PZD, ROD Saska Kępa i Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Ateńska”.
 • 2019-05-17 Spotkanie przedstawiciela Zarządu Wspólnoty z kierownictwem SB-M „Ateńska”.
 • 2019-05-20 Odwołanie PZD Okręg Mazowiecki od decyzji odmownej odnośnie przekazania spornej działki na rzecz PZD.
 • 2019-05-21 Spotkanie przedstawicieli Zarządu Wspólnoty z Prezesem Okręgu Mazowieckiego PZD – projekt porozumienia w sprawie realizacji przejścia.
 • 2019-05-21 Odwołanie PZD Okręg Mazowiecki zostało wysłane przez Urząd Dzielnicy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu dalszego procedowania
 • 2019-05-23 Spotkanie mediacyjne w Urzędzie Dzielnicy pod patronatem Zastępców Burmistrza Dzielnicy Panów Adama Cieciury i Karola Kowalczyka z udziałem Członków Zarządu Wspólnoty, Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZD Pana Krzysztofa Podlewskiego, Prezes ROD „ Saska Kępa” Pani Urszuli Niespodziewańskiej, Prezesa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” Pana Jarosława Machlewskiego, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Pana Andrzeja Wójcika oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Pani Małgorzaty Kunkel.
  Podczas spotkania zostały przedstawione ponownie argumenty Wspólnoty dotyczące utworzenia przejścia jak również została omówiona propozycja Wspólnoty rozwiązania sprawy w ramach dobrosąsiedzkich relacji z użytkownikami działek, co spotkało się z poparciem obu Zastępców Burmistrza oraz Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZD oraz przychylnością Prezesa SB-M „Ateńska”.
  Zastępcy Burmistrza zobowiązali Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZD do zajęcia stanowiska w terminie do dnia 4 czerwca 2019 r. wobec propozycji złożonej przez Wspólnotę osiedla „ Saska 3”. Niestety, ROD „ Saska Kępa – ” nadal nie wyraża zgody na wykonanie przejścia.
 • 2019-06-14 Pismo do Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z prośbą o interwencję – Krajowy Zarząd PZD popiera utworzenie przejścia i interweniuje w tej sprawie w Okręgu Mazowieckim PZD.
 • 2019-06-23 Petycja Mieszkańców do Prezydenta Miasta Rafała Trzaskowskiego w sprawie organizacji furtki.
 • 2019-06-24 Interpelacja Posła na Sejm RP Jarosława Krajewskiego do Prezydenta Miasta Rafała Trzaskowskiego.
 • 2019-07-03 Interpelacja Radnego Rady Miasta Dariusza Lasockiego do Prezydenta Miasta Rafała Trzaskowskiego.
 • 2019-07-22 Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmawia ROD uzyskania tytułu prawnego do działki i nakazuje zwrot działki do dzielnicy.
 • 2019-08-05 Urząd Dzielnicy Praga-Południe nakazuje ROD zwrot działki do miasta oraz usunięcia płotu w terminie 14 dni.
 • 2019-08-19 Pomimo decyzji nakazowej Pani Urszula Niespodziewańska odmawia wydania działki oraz usunięcia nielegalnego płotu.

Media

Udostępnij