Samodzielny, czy niesamodzielny? Perypetie lokalu przy ul. Kopernika 4

Samodzielny, czy niesamodzielny? Perypetie lokalu przy ul. Kopernika 4

28 marca 2014 – Administracja Domów Komunalnych odpowiada na pytania zadane uprzednio przez Urząd Dzielnicy Śródmieście. Sprawa dotyczy lokalu 24d przy ulicy Kopernika 4, o którego wykup wystąpił szef Komisji Nadzoru Finansowego i były wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak. Lokal jest pustostanem. ADK stwierdza, że lokal ten może zostać zagospodarowany jako odrębna nieruchomość. To bardzo ważne – lokal samodzielny może być sprzedany tylko w drodze przetargu. Jego wycena też jest znacznie wyższa od lokalu niesamodzielnego. ADK zaznacza jednocześnie, że może również on zostać przyłączony do sąsiadujących lokali, w tym do lokalu komunalnego nr 23 (wystarczy rozbić ścianę oddzielającą oba mieszkania).

Pismo wpływa 31 marca do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, które sprawuje kontrolę nad ADK. Mija kilkanaście godzin, gdy ADK nagle zmienia zdanie…

Nowa odpowiedź jest praktycznie kalką tej z dnia poprzedniego z drobną różnicą – tym razem, 1 kwietnia 2014, ZGN uznaje, że lokal nr 24d jako odrębna nieruchomość zakwalifikowany zostać nie może. Według jednostki powodem jest brak możliwości instalacji trzonu kuchennego oraz spełnienia wymogów przeciwpożarowych – ZGN zaznacza jednak, że połączenie lokalu 24d z lokalem 24 rozwiązałoby te problemy. Opinia o tym, że mieszkanie jest niesamodzielne oznacza, że można je sprzedać z wolnej ręki bez przetargu jako lokal nie w pełni wartościowy. Urząd przystępuje do sprzedaży mieszkania. Pytamy więc Hannę Gronkiewicz-Waltz: Co się zmieniło w ciągu tych 24 godzin? Na jakiej podstawie podlegli jej urzędnicy zmienili zdanie?

 

Udostępnij