Tak dla metropolii, nie dla księstwa warszawskiego!

Jawność i uczciwość  1 lutego 2017
Tak dla metropolii, nie dla księstwa warszawskiego!

Fot. Kuba Atys (Agencja Gazeta)

Dziś w samo południe pod siedzibą PiS przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie poselskiego projektu zmian w ustroju Warszawy. Zakłada on nie tylko przyłączenie 32 nowych gmin, ale też wprowadzenie JOW-ów w wyborach do Rady Warszawy. To droga do totalnego upartyjnienia samorządu.

Od strony prawnej projekt wprowadzi chaos, dojdzie do konfliktów i sporów kompetencyjnych. Najwięcej wątpliwości budzi relacja pomiędzy m.st. Warszawą w nowym kształcie i wchodzącą w jego skład gminą Warszawa (w granicach obecnego m.st. Warszawy). Nowe m.st. Warszawa nie będzie wyłącznie związkiem metropolitalnym, ale na mocy ustawy przejmie wszystkie zadania powiatu oraz wynikające ze stołecznego charakteru miasta.

Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i posłowi Jackowi Sasinowi przynieśliśmy w darze koronę i berło – insygnia ich wyimaginowanego Księstwa Warszawskiego. Niech powieszą je sobie w gabinetach i symbolicznie zaspokoją swoje mocarstwowe ambicje, zamiast przenosić je na warszawski samorząd.

Apelujemy o wycofanie szkodliwego projektu ustawy poselskiej i rozpoczęcie prac nad reformą ustroju Warszawy i wprowadzeniem rozwiązań dla metropolii – w konsultacji z mieszkańcami!

Udostępnij