Oświadczenie w sprawie wstrzymania budowy przy pl. Zamkowym

Oświadczenie w sprawie wstrzymania budowy przy pl. Zamkowym

Inicjatywa Miasto Jest Nasze pragnie podziękować prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz za słuszną decyzję wstrzymania budowy na Podwalu. Cieszymy się, że warszawski Ratusz jest w stanie przyznać się do błędu i próbować naprawić złe decyzje.

Inwestycja przy placu Zamkowym jest symbolem prawnego i własnościowego chaosu panującego od lat w Warszawie. Brak strukturalnych zmian w prawie, brak jawności procedur oraz ignorowanie głosu mieszkańców stają się destrukcyjna siłą, niszczącą możliwości rozwojowe Warszawy.

Już dzisiaj powinny zacząć się intensywne prace nad ustawą reprywatyzacyjną, której uchwalenie przez Sejm powinno być głównym priorytetem Hanny Gronkiewicz-Waltz do wyborów w 2014 roku. Potrzebne są natychmiastowe zmiany w prawie. W przeciwnym razie stolica znajdzie się w klinczu pomiędzy presją inwestycyjną, ułomnością prawa oraz oczekiwaniami mieszkańców Warszawy.

Sprzeciw mieszkańców wobec budowy biurowca pokazuje, że dzięki aktywności warszawiaków można zmieniać Warszawę na lepsze.

TAK dla jawnych decyzji w świetle nowoczesnych przepisów prawa! NIE dla urzędniczej nieudolności w okowach prawnego relatywizmu!

Udostępnij