Sprzedaż działki na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych – sąd za jawnością

MJN wygrało w sprawie ujawnienia ekspertyzy prawnej nt. skandalicznej sprzedaży terenów zielonych na Pradze-Południe. Prezydent nie chciał udostępnić tego dokumentu, sąd jednak przyznał nam rację, że dokument powinien zostać upubliczniony.

Sprzedaż działki na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych – sąd za jawnością

Wracamy do nagłaśnianej przez nas od dwóch lat sprawy sprzedaży działki na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych. Przypomnijmy: w roku 2016 Biuro Gospodarowania Nieruchomościami sprzedało deweloperowi działkę o powierzchni 2,2 ha przy ul. Stanisława Augusta na Kamionku. Pozbawianie mieszkańców tak potrzebnych terenów zielonych uważamy za rzecz skandaliczną.

Pojawiają się poważne wątpliwości prawne dotyczące tej sprzedaży. 80% sprzedanej działki jest objętych ochroną konserwatorską z racji wpisu do rejestru zabytków. W takiej sytuacji miejscy urzędnicy przed sprzedażą powinni uzyskać zgodę konserwatora zabytków. Tego wymogu jednak nie dopełnili, co naszym zdaniem stawia legalność sprzedaży pod znakiem zapytania.

Po ujawnieniu przez nas faktów na temat tej sprzedaży doszło w ratuszu do kontroli wewnętrznej. W jej wyniku miasto zleciło opracowanie pogłębionej analizy prawnej na temat legalności sprzedaży działki. We wrześniu 2018 r. złożyliśmy wniosek o wydanie tej analizy w trybie dostępu do informacji publicznej. W listopadzie dostaliśmy odpowiedź odmowną stwierdzającą, że analiza stanowi dokument wewnętrzny i nie zostanie udostępniona.

Odmowę urzędników zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał nam rację. W ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku Prezydent m. st. Warszawy jest zobowiązany udostępnić nam opinię prawną, o którą wnioskowaliśmy. Oczywiście, gdy ją otrzymamy, od razu ją upublicznimy.

Apelujemy do Prezydenta o wykazanie się w imię interesu społecznego pełną transparentnością i o ujawnienie tego ważnego dla mieszkańców dokumentu. A na przyszłość sugerujemy po prostu nie wyprzedawać terenów zielonych.

 

Udostępnij