Trzecie podejście do uchwały krajobrazowej

MJN  Planowanie przestrzenne  25 lutego 2023

Po raz trzeci w ciągu pięciu lat Ratusz wyłożył projekt uchwały krajobrazowej, która ma wreszcie zapanować nad warszawskim chaosem reklamowym. By postanowienia uchwały weszły w życie niezbędna będzie jednak mobilizacja mieszkańców i bezkompromisowe działanie władz.

Trzecie podejście do uchwały krajobrazowej

 

Przypomnijmy, uchwała wprowadza kilka istotnych zasad dotyczących reklamowania się w przestrzenie publicznej, w tym:

 • wprowadza 3 strefy – rządzące się rożnymi zasadami prezentowania reklam;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
 • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
 • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
 • okres dostosowania – 2 lata;

Historia

Pierwszy raz projekt aktu został zaprezentowany w 2017 r. i po rozpatrzeniu uwag w styczniu 2020 r., został przyjęty przez Radę Warszawy niemal jednogłośnie. Wówczas uchwałę zaskarżył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, dopatrując się w niej kilku błędów proceduralnych i merytorycznych. Po dwuletniej przepychance sądowej sprawa dotarła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który, choć niemal w komplecie odrzucił zarzuty wojewody dot. procedowania uchwały, podtrzymał jeden: że uchwała powinna być ponownie wyłożona do konsultacji, bo finalny projekt różnił się od tego dyskutowanego z mieszkańcami.

Kilka miesięcy temu wszczęto nową procedurę uchwałodawczą, w ramach której MWKZ nie wniósł żadnych zastrzeżeń do aktu. Pozwoliło to na przyspieszenie prac i skierowanie do konsultacji nowych rozwiązań ujednolicających zasady reklamy miejskiej. W ramach najnowszej uchwały: zaktualizowano mapy, zmieniono zapisy dotyczące szyldów i wyznaczono tereny, na których nie będzie można wprowadzać grodzeń. Uaktualniono też stawki opłat za billboardy. Opierać się będą na wskaźnikach co roku ustalanych przez ministra finansów. Za niezgodny z prawem nośnik reklamowy trzeba będzie wnieść opłatę stanowiącą 40-krotność dwóch stawek – stałej (dla każdego nośnika taka sama) i zmiennej (uzależnionej od powierzchni).

Nowa taktyka

W konsekwencji precedensowego orzeczenia NSA (właśnie w odniesieniu do Warszawy), najlepszym rozwiązaniem dla szybkiego uchwały wydaje się obecnie nieuwzględnienie żadnych uwag stron w konsultacjach lub ponawianie ich tak długo, dopóki pozostaną same głosy nieistotne. W przeciwnym razie warszawscy urzędnicy będą musieli poddać uchwałę konsultacjom po raz czwarty.

Równie istotnym będzie, by w zaplanowanych konsultacjach tłumnie udział wzięli mieszkańcy, bo tylko ich głosy pozwolą odeprzeć zarzuty stawiane przez koncerny reklamowe. Te ostatnie zapowiedziały już, że stawią się na organizowane spotkania i przygotowały szereg obstrukcyjnych wytycznych.

Uwagi zgłaszać będzie można:

 • na spotkaniu on-line 7 marca (wtorek) o 17.30; na platformie ZOOM (jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.);
 • w czasie dyżuru w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury 9 marca (czwartek), w godz. 16–19 oraz 13 marca (poniedziałek), w godz. 16–19
 • podczas dyżuru telefonicznego pod numerem 22 325 81 08 w środy 1, 8 lub 15 marca, w godz. 13–16.

 

Udostępnij