Znamy projekt Parku Żerańskiego

Park Żerański  Zieleń w mieście  23 lutego 2023

Znaczącą różnicą jest mniejszy obszar objęty projektem niż pierwotny zakres realizacyjny. O ile teren nabrzeży od początku był rzeczą otwartą to już rezygnacja z północnej części parku może być zaskakująca dla części osób.

Znamy projekt Parku Żerańskiego

 

Dokłady zakres realizacji opisanego poniżej projektu poznamy w momencie ogłoszenia przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przetargu na realizację prac, co ma się stać jeszcze w tym kwartale.

Jak można przeczytać w dokumentach „Celem projektu jest utworzenie publicznego terenu zieleni z funkcją rekreacyjną i przyrodniczą oraz funkcjami uzupełniającymi. Projekt zakłada budowę nowoprojektowanych terenów zieleni urządzonej oraz adaptację istniejących obszarów zieleni bez interwencji”. Wspomniane funkcje uzupełniające to budynki usługowe (pawilony gastronomiczne), gdzie każdy z nich jest odrębnym etapem inwestycji funkcjonującym samodzielnie zgodnie z przeznaczeniem. Projekt przewiduje możliwość wykonania budynków gastronomicznych w różnych etapach.

Przewidziano również 7 nowych wiat piknikowych (istniejąca zostanie usunięta) wznoszonych według dwóch projektów typowych. Pierwszego (4 sztuki) – towarzyszącego budynkom usługowym zlokalizowanych w sąsiedztwie pawilonu, służących jako letni ogródek gastronomiczny, powierzchnia 29,42m2. Drugiego (3 sztuki) – wolnostojących na obszarze całego parku, służących jako dostępne miejsca spotkań z możliwością spożywania posiłków przyniesionych przez użytkowników, powierzchnia 61,87m2.

W zakresie małej architektury i wyposażenia parkowego rozmieszczone zostaną meble miejskie jak ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice informacyjne. Innymi elementami będą również:

  • park linowy
  • urządzenia zabawowe (18 typów jak domki, wieże, huśtawki itp.)
  • urządzenia do zabaw sprawnościowych typu Agility z psami

Zakłada się dwa wjazdy na teren parku, ten od ulicy Kowalczyka prowadzi do ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,5m służącego do obsługi parku, wjazdu na parking i stanowiącego dojazd do pawilonów dla dostaw, śmieciarki. Drugi przy skrzyżowaniu ul. Krzyżówki ma za zadanie obsługę miejsc postojowych, których sumarycznie zaprojektowano 94, w tym 5 dla niepełnosprawnych.

W zakresie komunikacji rowerowej przewidziano budowę ścieżek dwukierunkowych o szerokości 2,5m. Niestety ze względów technicznych oraz własnościowych nie jest obecnie możliwe poprowadzenie drogi dla rowerów w przewężęniu przy osiedlu Atal Marina i dalej wzdłuż nabrzeża kanału, wobec czego przyjęto że ruch rowerowy zostanie poprowadzony wdłuż wspomnianego osiedla i żłobka przy ul. Krzyżówki. Miejsc parkingowych dla rowerów przewidziano 225.

Oświetlenie terenu zostanie wykonane za pomocą latarń z oprawami LED o kilku rodzajach opraw, takich jak latarnie na drewnianym słupie przy pasażu, na stalowym przy drodze rowerowej, drogowe na terenie parkingu, niskie o zróżnicowanej wysokości.

Park według projektu został też dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

W przypadku gospodarki zielenią nie obejdzie się bez wycinki drzew i krzewów ze wględu na zły stan sanitarny, kolizję z zagospodarowaniem terenu, część z nich zostanie też przesadzonych, znajdą się rownież obszary istniejącej zieleni bez interwencji w postaci przekształcenia szaty roślinnej.

Szczegółówe lokalizacje poszczególnych elementów można znaleźć na poniższych rysunkach, korzystając z dołączonej legendy.

Otwartym pytaniem pozostaje wciąż kilka kwestii, takich jak:

  1. co stanie się z terenem nabrzeży, których degradacja cały czas postępuje z powodu m.in. organizowania dzikich ognisk
  2. rozwiązanie skomunikowania nowego zagospodarowania na granicach terenu objętych zmianami np. przy ulicy Modlińskiej  aby uniknąć sytuacji takich jak ta
  3. kwestia przejścia do zwężenia przy osiedlu Atal Marina, gdzie centralnie ma powstać mur oporowy długi na przeszło 45 metrów

Autorem tekstu jest Tomasz Smyczyński, członek MJN, który zajmuje się m.in. nowymi inwestycjami.

Udostępnij