Kolejny wniosek „lex deweloper” na Pradze Południe

Do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego został złożony wniosek „lex deweloper” dotyczący działki na Saskiej Kępie, na której znajduje się nieużytkowana przepompownia sieci cieplnej. Jest to drugi wniosek w trybie specustawy na Pradze-Południe złożony w ostatnim czasie.

Kolejny wniosek „lex deweloper” na Pradze Południe

Kilka dni temu pisaliśmy o wyjątkowo kontrowersyjnym wniosku dotyczącym terenu po dawnej fabryce „Perun” przy ul. Grochowskiej. Mniej więcej w tym samym czasie do BAiPP trafił inny wniosek o zgodę na inwestycję na działce na rogu Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Saskiej (Saska Kępa), na której znajduje się budynek pełniący kiedyś funkcję przepompowni sieci cieplnej.

Ubiegającym się o zgodę na inwestycję w tym miejscu jest CGL X sp. z o.o. sp.k., spółka powiązana z Januszem Kraszewskim, zasiadającym w radzie Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym spółki Veolia, która zawarła w czerwcu ub.r. umowę przedwstępną sprzedaży z CGL X.

Inwestor planuje na działce zlokalizowanej między Al. Stanów Zjednoczonych, ul. Saską, Urugwajską i Lizbońską zrealizować wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterach i garażem podziemnym. W inwestycji ma znaleźć się 275 mieszkań. Dotychczasowa zabudowa ma zostać rozebrana.

Jeśli budynek powstanie, będzie jednym z najwyższych w okolicy. Koncepcja architektoniczna przewiduje budynek z wieżą w narożniku Saska/Stanów Zjednoczonych o wysokości 41m (13 kondygnacji). Reszta korpusu ma mieć ok. 25m wysokości.

Podsumowanie niezgodności koncepcji architektonicznej przedstawionej we wniosku z planem miejscowym.

Celem wniosku – podobnie jak w przypadku inwestycji na terenie Peruna – jest obejście zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy obszaru Saskiej Kępy przewiduje w tym miejscu (obszar oznaczony w planie symbolem 70-TU) urządzenia infrastruktury technicznej, z wykluczeniem możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.

Ponadto plan miejscowy zakłada bardziej restrykcyjne limity wysokości (max 25m wg mpzp) i intensywności zabudowy (max 1,8 w mpzp wobec 3,1 wg wniosku inwestora). Oznacza to, że obiekt, który chce tu wybudować firma CGL X, będzie kubaturowo zdecydowanie większy niż pozwala na to plan.

Mamy nadzieję, że radni odrzucą wniosek inwestora. Nasze stowarzyszenie sprzeciwia się stosowaniu ustawy „lex deweloper”. Niezmiennie uważamy, że jest to wyjątkowo szkodliwe prawo, uchwalone w interesie deweloperów, które skutkuje regresem w planowaniu przestrzennym.

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 18.06.2020 r.:
• pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa),
• e-mailem na adres sekretariat.BAIPP[at]um.warszawa.pl.

Więcej informacji o wniosku znajdziecie tutaj.

 

Udostępnij