Nasze pytania do burmistrza Bartelskiego na temat inwestycji na Podwalu

Architektura i zabytki  12 listopada 2013

Burmistrz właśnie odmówił odpowiedzi

1. 30 miesięcy trwały konsultacje między inwestorem a konserwatorem zabytków. Nie zapytano jednak w tym czasie o zdanie UNESCO. Czy pan burmistrz interesował się tymi konsultacjami? Czy rozmawiał ze stołecznym konserwatorem w tej sprawie?

2. Plan Zarządzania Starym Miastem (UNESCO) został przygotowany już dwa lata temu, odbyły się konsultacje społeczne i od tego czasu słych o nim zaginął. Kiedy zostanie on wprowadzony?

3. Śródmieście ma 8 uchwalonych i 11 opracowywanych planów zagospodarowania, ale żaden z nich nie obejmuje tak ważnych terenów jak Stare i Nowe Miasto czy Łazienki (sprawa koszar). Kiedy możemy się spodziewać uchwalenia planów dla najbardziej cennych obszarów Śródmieścia?

4. Działka na której powstaje budynek ma być zabudowana w sposób bardzo intensywny. Współczynnik intensywności zabudowy wynosi 0,8. Czy przeprowadzono analizę intensywoności zabudowy okolicznych działek? Jaki był jej wynik?

5. Jakie inne inwestycje przeprowadza w Śródmieściu grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Senatorska Invest?

6. Jaką rolę pełnił Bartosz Naperty w projektowaniu budynku przy ulicy Senatorskiej? Dlaczego burmistrz bagatelizuje sprawę, gdy dostępne źródła (w załączniku) wskazują, że jego rola była znacząca?

7. Czy burmistrz prowadzi rozmowy z inwestorem w celu nakłonienia go do zmiany projektu architektonicznego?

Udostępnij