Większość inwestycji budowlanych na Pradze-Południe niezgodna z prawem!

Aż 60% pozwoleń na budowę na Pradze-Południe zostało wydanych niezgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego!

Większość inwestycji budowlanych na Pradze-Południe niezgodna z prawem!

Biuro Kontroli m. st. Warszawy skontrolowało 15 pozwoleń na budowę na Saskiej Kępie, Kamionku i Grochowie wydanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga-Południe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

  • Wydano 4 decyzje o pozwoleniu na budowę pomimo, ze przyjęte rozwiązania projektowe pozostawały w niezgodności z zapisami MPZP, czym naruszono art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego,
  • Zatwierdzono 3 projekty budowlane pomimo braku możliwości sprawdzenia jego zgodności z zapisami MPZP,
  • 2 przypadkach zatwierdzona dokumentacja projektowa lub przedtozone dokumenty
    wymagane przepisami odrębnych ustaw niż Prawo budowlane, zawierały niespójności w zakresie dot. m.in. zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami ww. obowiazujących MPZP,

Choć od dawna było wiadomo, że kierowany od 16 lat przez Tomasza Kucharskiego Urząd silnie sprzyja deweloperom nie spodziewaliśmy się, że zdecydowana większość – 60% !! – pozwoleń na budowę wydanych na Pradze-Południe jest wydawana niezgodnie z obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego!

Oczekujemy od Prezydenta m. st. Warszawa Rafała Trzaskowskiego – podpisanego pod protokołem pokontrolnym:

  • natychmiastowego odebrania pełnomocnictw do wydawania pozwoleń na budowę Burmistrzowi Kucharskiemu, Adamowi Cieciurze oraz podległym im urzędnikom,
  • przekazanie rozpatrywania pozwoleń na budowę na Pradze-Południe do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego do czasu wprowadzenia systemowych rozwiązań mających na celu rzetelną analizę zgodności projektów z obowiązującymi MPZP.

Miasto Jest Nasze jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2013 r. na rzecz mieszkanek i mieszkańców Warszawy – chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

 

Udostępnij