Prezydent odrzuca petycję mieszkańców. Hala Gwardii zostanie w czerwcu zamknięta.

Prezydent Trzaskowski wielokrotnie uzasadniał prywatyzację Hali Gwardii potrzebą jej pilnego remontu, na który jak twierdził miasto nie ma pieniędzy. Tymczasem minęło 2,5 roku od rozpoczęcia przetargu, mającego wyłonić prywatnego dzierżawcę Hali który przeprowadzi rewitalizację, a nie zostały jeszcze nawet złożone oferty. Efekt jest taki, że zabytkowa Hala z powodu wieloletnich zaniedbań zostanie w czerwcu trwale zamknięta, stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie obiektu.

Prezydent odrzuca petycję mieszkańców. Hala Gwardii zostanie w czerwcu zamknięta.

Sposób na wyjście z tego impasu zaproponowaliśmy w naszej petycji do prezydenta Trzaskowskiego. Podpisało ją ponad 8 tys. mieszkańców. Apelowaliśmy o anulowanie przetargu i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wskazywaliśmy na zagrożenia związane z gentryfikacją i zmianą charakteru tego miejsca po prywatyzacji. Ponadto sugerowaliśmy, że remont miasto może przeprowadzić samodzielnie, etapowo pozyskując środki zewnętrzne. Po rewitalizacji Hala mogłaby pełnić swoją oryginalną funkcję, czyli zadaszonego targowiska (podobnie jak hale w Rydze, Wilnie czy Barcelonie).

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź od dyr. Kaczorowskiego z Biura Rozwoju Gospodarczego. W skrócie – miasto konsultacji nie zamierza przeprowadzać, bo Hala jest zabytkiem(?), a przetarg będzie kontynuowany. Doceniamy deklarację, iż popularne targowisko przy Hali pozostanie pod zarządem publicznym i nie będzie prywatyzowane. Wierzymy, że zostanie ona dotrzymana przez prezydenta Trzaskowskiego. Pytanie, czy będą ją respektować kolejne ekipy w ratuszu za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat (mowa jest o dzierżawie zabytku na przynajmniej 30 lat). Wtedy Hala będzie już od dawna w rękach dewelopera, który zrobi z niej miejsce ekskluzywne i niedostępne cenowo dla większości mieszkańców. Tego najbardziej obawiają się mieszkańcy robiący na targowisku zakupy oraz kupcy.

Przez ostatnie 3 lata można już było przeprowadzić konsultacje, zlecić przygotowanie projektu rewitalizacji i uzyskać częściowo potrzebne środki. Tymczasem mamy rozgrzebany, nieprzejrzysty dialog miasta z deweloperami oraz zamkniętą halę. Panie Prezydencie Trzaskowski, wciąż nie jest za późno na właściwą decyzję.


Autorem wpisu jest Stefan Gardawski

Udostępnij