Zagrożone dzieła Jerzego Nowosielskiego [WNIOSEK O INTERWENCJĘ]

Architektura i zabytki  Samorząd  10 marca 2019

Konieczna jest ekspertyza oddziaływań budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w wariancie przez centrum dzielnicy (zamiast w tunelu) na zabytkowy kościół, którego wystrój – dzieło Jerzego Nowosielskiego – należy do najwybitniejszych osiągnięć sztuki polskiej XX w.

Zagrożone dzieła Jerzego Nowosielskiego [WNIOSEK O INTERWENCJĘ]

Jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, złożyliśmy pismo do Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z prośbą o pilną interwencję w sprawie braku ochrony konserwatorskiej dla dzieł Jerzego Nowosielskiego znajdujących się na terenie Parafii Pw. Opatrzności Bożej w Wesołej, zagrożonych zniszczeniem podczas budowy i eksploatacji trasy szybkiego ruchu S17 (odcinek Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez Wesołą).

Zwróciliśmy się o interwencję w sprawie zlecenia koniecznej ekspertyzy oddziaływań trasy ekspresowej WOW, która wyjaśni wszystkie wątpliwościi wyeliminuje realne zagrożenie uszkodzenia, a nawet zniszczenia tak unikatowego obiektu i jego wystroju.

Udostępnij