Dzierżawa Hali Gwardii – wyjaśniamy

Jaki los czeka Halę Gwardii i dlaczego ratusz chce wydzierżawić ten obiekt?

Dzierżawa Hali Gwardii – wyjaśniamy

W maju przyszłego roku kończy się obecna umowa na dzierżawę Hali Gwardii. Obiekt wymaga gruntowanego remontu, dlatego ratusz planuje wydzierżawić halę na 20 lat, a w zamian najemca ma przeprowadzić renowację zabytku. Sprawa budzi wiele wątpliwości, szczególnie że brakuje dokładnych informacji na temat planowanego przetargu (ujawniono jedynie, że w jego wyniku ma zostać udzielona koncesja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego). Opieramy się więc jedynie na doniesieniach medialnych i ogólnodostępnych informacjach.
Spróbujemy podsumować to, co wiemy.

Hale są dwie: zachodnia zwana powszechnie Mirowską oraz wschodnia nazywana potocznie Halą Gwardii, gdyż przez większość okresu PRL była użytkowana przez Warszawski Klub Sportowy Gwardia. Wraz z przylegającym targowiskiem należy ona do miasta i jest zarządzana przez Zarząd Terenów Publicznych (ZTP), który będzie prawdopodobnie przeprowadzał wyżej wspomniany przetarg.

Natomiast Hala Mirowska została w 1997 roku wykupiona przez WSS „Społem”, a grunt, na którym stoi, wraz z częścią targowiska spółdzielnia przejęła w wieczyste użytkowanie. Ten teren nie będzie więc objęty przetargiem.

Tak więc targowisko, które z punktu widzenia klientów stanowi jedną całość, de facto ma dwóch właścicieli. Gdzie przebiega granica – to widać na załączonej grafice. Fragment zaznaczony na żółto to ten, który prawdopodobnie będzie wystawiony w przetargu – jest to ponad 50% całego terenu przeznaczonego na handel zewnętrzny.

Jak wiemy z doniesień medialnych, padają już deklaracje potencjalnych przyszłych operatorów na temat „zadbania i uporządkowania” targowiska. Na czym ma to dokładnie polegać i czego brakuje obecnemu bazarowi, że trzeba go „porządkować” – nie wiadomo.
Wszystkie zainteresowane strony obiecują, iż efektem dzierżawy nie będzie powstanie w Hali Gwardii i wokoło niej tzw. drugich Koszyków, czyli miejsca ekskluzywnego i drogiego, a tym samym niedostępnego dla większości mieszkańców. Jednak bez odpowiednich zapisów w przetargu, które by to uniemożliwiały, są to jedynie obietnice bez pokrycia.

Nie wiadomo również, jakie funkcje przewidywane są dla Hali Gwardii i targowiska. Uważamy, że przed rozpisaniem przetargu ratusz powinien najpierw skonsultować się w tym temacie z mieszkańcami. W związku z tym zbieramy razem z Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki i Rada Osiedla Żelazna Brama podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Wniosek możecie podpisać tutaj:

1. Stacja Muranów, Andersa 13

2. Cafe Me+Me, ul. Oleandrów 6

3. Księgarnia Fundacja Bęc Zmiana, Hala Gwardii

4. Kawiarnia Nowomiejska, Nowomiejska 10

Udostępnij