Partycypacja i integracja mieszkańców

Jako mieszkańcy dobrze wiemy, co jest potrzebne w naszych dzielnicach. Dlatego od lat zgłaszamy projekty do budżetu partycypacyjnego, jak również oddolnie dbamy o integrację mieszkańców.

O największym sukcesie MJN w Budżecie Partycypacyjnym można mówić w odniesieniu do projektów “Pij, Warszawo” o łącznej wartości 3,2 mln zł, dzięki którym w całej Warszawie powstanie ok. 170 poidełek ulicznych z darmową wodą. Ale członkowie MJN złożyli dotąd również setki mniejszych projektów.

Liderem w dziedzinie integracji mieszkańców jest koło MJN Żoliborz. Organizuje ono akcję “Seniorzy czytają dzieciom” w bibliotekach w swojej dzielnicy, a kilka razy do roku kultowe już Potańcówki Międzypokoleniowe. Pomysłodawcą tego cyklicznego wydarzenia tanecznego był nasz dzielnicowy radny Konrad Smoczny. Możemy powiedzieć, że wprowadziliśmy modę na plenerowe tańce. “Potańcówka” to już hasło wytrych które przyciąga setki mieszkańców w każdym wieku. Bardzo nas to cieszy!

Od 2017 na wzór tych żoliborskich potańcówki organizuje także koło MJN na Mokotowie. Inne nasze projekty dla mieszkańców to np. stworzenie mapy lokali przyjaznych psom, a także mapy tych restauracji, w których można dostać do picia zwykłą kranówkę.