Nowe pomysły na Nowe Dynasy

Wypowiedz się w konsultacjach społecznych ws. przyszłości toru kolarskiego Nowe Dynasy. Dla leniwych przygotowaliśmy ściągawkę postulatów do wysłania.

Nowe pomysły na Nowe Dynasy

 

W zeszłym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości terenu po klubie sportowym Orzeł przy ulicy Podskarbińskiej 11 na Pradze-Południe. Nieruchomość obejmuje zabytkową halę sportową projektu Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego, a także betonowy tor kolarski Nowe Dynasy, który jest ujęty w ewidencji zabytków. Konsultacje zostały zorganizowane na podstawie wniosku, który złożyliśmy wspólnie z inicjatywą Nowe Dynasy w 2018 roku.

Bliska jest nam koncepcja nadania Nowym Dynasom formuły terenu otwartego dla mieszkańców, zielonego, wielofunkcyjnego o charakterze rekreacyjno-sportowym. Ożywienie zapomnianego miejsca i nawiązanie do jego historii oraz tradycji kolarskich jest istotne w kontekście rozwijającej się w Warszawie kultury rowerowej.

Wszystkie osoby zainteresowane losem unikatowych obiektów zachęcamy do zgłaszania swoich uwag w ramach konsultacji. To kluczowe, by mieszkanki i mieszkańcy licznie wzięli w nich udział. Po ogłoszeniu wyników będziemy czuwać nad tym, by zgłoszone pomysły były wzięte pod uwagę. A także by władze dzielnicy pamiętały o chronionych prawem zabytkach.

Postulaty można zgłosić na dwa sposoby:

Zachęcamy do samodzielnego formułowania uwag i wysyłania ich mailowo. Dla tych, którzy_e mają mniej czasu, inicjatywa Nowe Dynasy przygotowała gotowy zestaw postulatów do wykorzystania. Znajdziecie je poniżej – częstujcie się śmiało i udostępniajcie szeroko! Pamiętajcie, że konsultacje trwają tylko do 14 października! Najlepiej przesłać uwagi od razu.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi pt. “Jaka przyszłość terenu po Klubie Sportowym „Orzeł”?” składam następujące uwagi:

1. Postuluję otwarcie całego terenu po RKS „Orzeł” dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Umiejscowiony w sercu dzielnicy (w przyszłości: tuż przy wejściu do metra), zielony teren wokół toru kolarskiego, powinien być ogólnodostępny. Każda osoba, niezależnie od tego w jaki sposób się porusza (pieszo / pieszo z rowerem / na rowerze / na wózku / z wózkiem) odnajdzie tam ścieżkę dla siebie. Drogi rowerowe poprowadzone są niezależnie od tras pieszych.

2. Postuluję odzyskanie, zachowanie i dodanie zieleni na całym terenie. Nowoczesne zaaranżowanie występującej na tym terenie przyrody z poszanowaniem i zachowaniem jej naturalnych walorów (kameralna atmosfera / zielona enklawa / zapewnienie wytchnienia w upalne dni oraz osłony od wiatru i ulicznego hałasu). Zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z podstawowymi elementami małej architektury (oświetlenie / ławki / siedziska, itp.) z zachowaniem zielonego śródtorza i naturalnie występującej roślinności, z możliwością nowych nasadzeń i rozbudowaniem np. o społecznościowy ogród sąsiedzki.

3. Postuluję połączenie funkcji: rekreacyjnych, sportowych i kulturotwórczych. Zaprojektowanie przestrzeni tak, by odpowiadała na różnorodne potrzeby mieszkańców i mieszkanek (w zależności od sezonu), np.: alejki spacerowe i rowerowe / szkółka rowerowa dla dzieci / plac zabaw / pump track / skatepark / tor kolarski / miejsce do uprawiania sportów zimowych (łyżwy / biegówki / ślizgawka) / kameralna przestrzeń do rekreacji pod gołym niebem (joga / aktywności społeczności lokalnej) i odpoczynku wśród zieleni / miejsce przeznaczone na wydarzenia kulturalne takie jak: kino pod chmurką, wystawy plenerowe, pikniki, pchle targi, potańcówki, kameralne koncerty i wiele innych.

4. Wnoszę o przeprowadzenie remontu i reaktywację zabytkowego budynku klubowego RKS „Orzeł” (autorstwa Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego) z uwzględnieniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, sprzyjających integracji lokalnej społeczności (warsztaty / wystawy / kawiarnia / wykłady / spotkania).

5. Wnoszę o renowację i przywrócenie oryginalnej funkcji zabytkowego toru kolarskiego (autorstwa Janusza Kalbarczyka) w nawiązaniu do kolarskich tradycji dzielnicy. Odkryty welodrom przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko kolarstwo powinien zostać zachowany zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków.

Tor (welodrom) wraz z wypożyczalnią rowerów torowych mógłby funkcjonować w określone dni tygodnia i w określonych godzinach. Przywrócenie oryginalnego przejścia podziemnego, dostępnego dla dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami, umożliwi bezpieczne przedostanie się na śródtorze.

6. Postuluję Odzyskanie terenów zajmowanych przez niefunkcjonujące budynki (biurowe / karczma „Rzym”) i zagospodarowanie ich zgodnie z nową koncepcją wielofuncyjnego, zielonego centrum rekreacyjnego dzielnicy.

Proszę o uwzględnienie powyższych uwag w raporcie z konsultacji społecznych.

Szkic poglądowy na podstawie projektu Zofii Koniecko.

Ponadto dla tych, których dręczą pytania poniżej przedstawimy krótki Q&A przygotowany przez Stefana Gardawskiego:

 1. Komu (jak szerokiemu gronu osób?) miałby służyć tor kolarski?
  Przykład Pragi, Kijowa, Preszowa, Helsinek czy Wrocławia pokazuje że odkryte betonowe tory kolarskie w naszej części Europy cieszą się sporym zainteresowaniem. Nie ma powodu dla którego w Warszawie miałoby być inaczej. Oczywiście tor powinien służyć nie zawodnikom jednego klubu i na profesjonalne zawody jak kiedyś, tylko wszystkim chętnym kolarzom amatorom do jazdy rekreacyjnej.
 2. Czy wiecie, że tor kolarski RKS „Orzeł” dłużej niszczeje niż był eksploatowany?
  Tak, zajmujemy się tematem toru RKS „Orzeł” od wielu lat i to bardzo smutne, że zarówno hala sportowa autorstwa Macieja Nowickiego jak i jedyny warszawski welodrom niszczeją. Mamy nadzieję, że władze dzielnicy jak najszybciej podejmą decyzję o rewitalizacji tych zabytkowych obiektów. Nowe Dynasy mogłyby się stać symbolem kultury rowerowej, tak jak Stegny kojarzą się z łyżwiarstwem (notabene oba obiekty zaprojektował ten sam architekt, inż Janusz Kalbarczyk – inżynier architekt, olimpijczyk, żołnierz września ’39).
 3. Czy wiecie dlaczego, w okresie funkcjonowania tego toru, nie odbywały się na nim żadne znaczące zawody, w tym międzynarodowe?
  Owszem, odbywały się wielokrotnie Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Europy Juniorów w 1974 r. Jest to piękny kawał historii polskiego kolarstwa, ale to już zamknięta karta.
 4. Czy zdajecie sobie sprawę, że na tego rodzaju torach nie rozgrywa się już żadnych zawodów w kolarstwie torowym?
  Oczywiście i nikt nie postuluje, aby ten tor służył zawodom kolarskim o wysokiej randze.
 5. Kto miałby pokryć koszty rewitalizacji toru zgodnie z Waszymi postulatami i kto miałby go później utrzymywać?
  Od lat postulujemy, aby zrewitalizować nie tylko tor kolarski ale cała Podskarbińską 11, w tym halę sportową i stworzyć tam otwarty dla wszystkich park z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi, kulturalnymi i innymi funkcjami wybranymi przez mieszkańców w konsultacjach społecznych. Bardzo nam się podoba projekt Zofii Koniecko – więcej o nim tutaj: https://m.facebook.com/nowedynasy/posts/2037105083111451.
  Rewitalizacja, jaka by nie była, pochłonie środki publiczne i tu nie ma dróg na skróty. Jeśli chcemy przywrócić teren mieszkańcom będzie to kosztować. Natomiast samo utrzymanie betonowego toru kolarskiego nie pochłania dużo środków, co pokazuje przykład Wrocławia. Wchodzi tu w grę monitoring, koszty sprzątania i oświetlenia, czyli jak w zwykłym skateparku jakich wiele.
 6. Czy wiecie jaka jest wola większości okolicznych mieszkańców odnośnie przyszłości terenu po byłym torze kolarskim RKS „Orzeł”?
  Niedługo się dowiemy, gdyż odbywają się właśnie konsultacje społeczne na ten temat. Konsultacje są realizowane w oparciu o nasz wniosek złożony w 2018 roku do ratusza z 1400 podpisami mieszkańców. Niestety burmistrz dzielnicy Praga-Południe bardzo się ociągał z ich organizacją, dlatego musieliśmy organizować wiele happeningów by mu przypominać o konsultacjach. Trwało to aż 4 lata…
 7. Dlaczego żaden z Was nie zabrał głosu na spotkaniu otwierającym konsultacje społeczne dot. przyszłości tego terenu?
  Od lat zabieramy głos na temat, czy za pomocą mediów społecznościowych czy innych mediów. Specjalnie walczyliśmy przez 4 lata o konsultacje społeczne, żeby wreszcie usłyszeć głos mieszkańców.
 8. W czym dokładnie przejawia się zabytkowy charakter tego „historycznego toru kolarskiego” wraz z otoczeniem?
  Układ przestrzenny oraz zespół zabudowań toru kolarskiego RKS “Orzeł”, to doskonały przykład funkcjonalistycznego obiektu sportowego z lat 70. XX wieku w całości zrealizowanego zgodnie z doktrynami modernizmu funkcjonującego w architekturze do lat 80. XX wieku. Mimo wyłączenia z użytkowania i stopniowej degradacji obiekt zachował oryginalną formę przestrzenną oraz konstrukcję i wciąż stanowi istotny element zanikającego krajobrazu kulturowego tej części miasta. Skoro wojewódzki konserwator wszczął procedurę wpisu, to chyba potwierdza wartość walorów architektonicznych i urbanistycznych.
Udostępnij