Nowe pomysły na Nowe Dynasy

Wypowiedz się w konsultacjach społecznych ws. przyszłości toru kolarskiego Nowe Dynasy. Dla leniwych przygotowaliśmy ściągawkę postulatów do wysłania.

Nowe pomysły na Nowe Dynasy

 

W zeszłym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości terenu po klubie sportowym Orzeł przy ulicy Podskarbińskiej 11 na Pradze-Południe. Nieruchomość obejmuje zabytkową halę sportową projektu Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego, a także betonowy tor kolarski Nowe Dynasy, który jest ujęty w ewidencji zabytków. Konsultacje zostały zorganizowane na podstawie wniosku, który złożyliśmy wspólnie z inicjatywą Nowe Dynasy w 2018 roku.

Bliska jest nam koncepcja nadania Nowym Dynasom formuły terenu otwartego dla mieszkańców, zielonego, wielofunkcyjnego o charakterze rekreacyjno-sportowym. Ożywienie zapomnianego miejsca i nawiązanie do jego historii oraz tradycji kolarskich jest istotne w kontekście rozwijającej się w Warszawie kultury rowerowej.

Wszystkie osoby zainteresowane losem unikatowych obiektów zachęcamy do zgłaszania swoich uwag w ramach konsultacji. To kluczowe, by mieszkanki i mieszkańcy licznie wzięli w nich udział. Po ogłoszeniu wyników będziemy czuwać nad tym, by zgłoszone pomysły były wzięte pod uwagę. A także by władze dzielnicy pamiętały o chronionych prawem zabytkach.

Postulaty można zgłosić na dwa sposoby:

Zachęcamy do samodzielnego formułowania uwag i wysyłania ich mailowo. Dla tych, którzy_e mają mniej czasu, inicjatywa Nowe Dynasy przygotowała gotowy zestaw postulatów do wykorzystania. Znajdziecie je poniżej – częstujcie się śmiało i udostępniajcie szeroko! Pamiętajcie, że konsultacje trwają tylko do 14 października! Najlepiej przesłać uwagi od razu.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi pt. “Jaka przyszłość terenu po Klubie Sportowym „Orzeł”?” składam następujące uwagi:

1. Postuluję otwarcie całego terenu po RKS „Orzeł” dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Umiejscowiony w sercu dzielnicy (w przyszłości: tuż przy wejściu do metra), zielony teren wokół toru kolarskiego, powinien być ogólnodostępny. Każda osoba, niezależnie od tego w jaki sposób się porusza (pieszo / pieszo z rowerem / na rowerze / na wózku / z wózkiem) odnajdzie tam ścieżkę dla siebie. Drogi rowerowe poprowadzone są niezależnie od tras pieszych.

2. Postuluję odzyskanie, zachowanie i dodanie zieleni na całym terenie. Nowoczesne zaaranżowanie występującej na tym terenie przyrody z poszanowaniem i zachowaniem jej naturalnych walorów (kameralna atmosfera / zielona enklawa / zapewnienie wytchnienia w upalne dni oraz osłony od wiatru i ulicznego hałasu). Zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z podstawowymi elementami małej architektury (oświetlenie / ławki / siedziska, itp.) z zachowaniem zielonego śródtorza i naturalnie występującej roślinności, z możliwością nowych nasadzeń i rozbudowaniem np. o społecznościowy ogród sąsiedzki.

3. Postuluję połączenie funkcji: rekreacyjnych, sportowych i kulturotwórczych. Zaprojektowanie przestrzeni tak, by odpowiadała na różnorodne potrzeby mieszkańców i mieszkanek (w zależności od sezonu), np.: alejki spacerowe i rowerowe / szkółka rowerowa dla dzieci / plac zabaw / pump track / skatepark / tor kolarski / miejsce do uprawiania sportów zimowych (łyżwy / biegówki / ślizgawka) / kameralna przestrzeń do rekreacji pod gołym niebem (joga / aktywności społeczności lokalnej) i odpoczynku wśród zieleni / miejsce przeznaczone na wydarzenia kulturalne takie jak: kino pod chmurką, wystawy plenerowe, pikniki, pchle targi, potańcówki, kameralne koncerty i wiele innych.

4. Wnoszę o przeprowadzenie remontu i reaktywację zabytkowego budynku klubowego RKS „Orzeł” (autorstwa Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego) z uwzględnieniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, sprzyjających integracji lokalnej społeczności (warsztaty / wystawy / kawiarnia / wykłady / spotkania).

5. Wnoszę o renowację i przywrócenie oryginalnej funkcji zabytkowego toru kolarskiego (autorstwa Janusza Kalbarczyka) w nawiązaniu do kolarskich tradycji dzielnicy. Odkryty welodrom przeznaczony dla osób uprawiających amatorsko kolarstwo powinien zostać zachowany zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków.

Tor (welodrom) wraz z wypożyczalnią rowerów torowych mógłby funkcjonować w określone dni tygodnia i w określonych godzinach. Przywrócenie oryginalnego przejścia podziemnego, dostępnego dla dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami, umożliwi bezpieczne przedostanie się na śródtorze.

6. Postuluję Odzyskanie terenów zajmowanych przez niefunkcjonujące budynki (biurowe / karczma „Rzym”) i zagospodarowanie ich zgodnie z nową koncepcją wielofuncyjnego, zielonego centrum rekreacyjnego dzielnicy.

Proszę o uwzględnienie powyższych uwag w raporcie z konsultacji społecznych.

Szkic poglądowy na podstawie projektu Zofii Koniecko.

 

Udostępnij